مهدوی

جدیدترین مقالات
شورای قسطنطنیه

شورای-قسطنطنیهپاپ مارتین، شورایی در روم تشکیل داد که این شورا در نهایت، اعلام داشت عیسی مسیح صاحب دو اراده بود. پسادامه ...

ماکسیموس معترف

ماکسیموس-معترفبه ماکسیموس فشار وارد شد تا آموزه وجود یک اراده در مسیح را بپذیرد، اما وی از پذیرفتن این آموزه سر بازادامه ...

پدر کلیسای غرب (قسمت اول)

پدر-کلیسای-غرب-قسمت-اولدر قرن شانزدهم نهضت اصلاحات کلیسا و نهضت ضد اصلاحات در کلیسای کاتولیک، هر دو عمیقة تحت تأثیر کشف مجددادامه ...

پدر کلیسای غرب (قسمت دوم)

پدر-کلیسای-غرب-قسمت-دومآوگوستین به عنوان یک روحانی، مجبور شد با نهضت انشقاقی دوناتیستها به مقابله برخیزد که صدمات بسیاری بهادامه ...

پدر کلیسای غرب (قسمت سوم)

پدر-کلیسای-غرب-قسمت-سوماینک من گناهان نفسانی و دنائت هایی را که مرتکب شده ام به خاطر می آورم، اما این کار را نه برای اینکه گناهانادامه ...

سنت مسیحیت

سنت-مسیحیتدوران حکمروایی او از برخی ابعاد، نقطه اوج امپراتوری بیزانس محسوب می شود. در قرن هفتم، همزمان با هجومادامه ...

می دونی چرا؟

می-دونی-چراما به ستاره ­ها در جو نگاه می­ کنیم. نور ساطع شده از آن­ ها از میان میلیون­ ها کیلومتر جرم آسمانی و غبارادامه ...

همیشه نوری هست

همیشه-نوری-هستشب، جدا می‌شود از خورشید و روز، جدا می‌شود از ماه. شب اما، ماه را دارد و روز، خورشید را...ادامه ...

دور نیستی...

دور-نیستیروزهای بارانی... روزهای آفتابی ...یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند. امروز هم یکی از همان روزهای بارانی‌ست.ادامه ...