0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

پیامک های لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی «بزرگی گوید: شخصی را...
چهارشنبه، 6 تير 1397

مجموعه پیامک های لطایف اخلاقی

متن اخلاقی از قفس، مرغ به</
دوشنبه، 24 ارديبهشت 1397

پیامک لطایف اخلاقی

<span...
پنجشنبه، 17 اسفند 1396

پیامک اخلاقی

 پیامک اخلاقی از بزرگی پرسیدند که چگونه‌ای؟ گفت: چگونه باشد کسی که...
شنبه، 3 بهمن 1394

smsاخلاقی

smsاخلاقی از بزرگی پرسیدند: خردمندی چیست؟ گفت:‌ آن که زیاد می‌داند...
شنبه، 3 بهمن 1394

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند: عاقبت شکیبایی چیست؟ گفت: ظفر یافتن.
شنبه، 3 بهمن 1394

پند اخلاقی

پند اخلاقی از عارفی سؤال شد: عدل چیست؟ گفت: خشم و شهوت را با فرمان...
شنبه، 3 بهمن 1394

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند: رنج و مصیبت دنیا در چیست؟ گفت:...
شنبه، 3 بهمن 1394

لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند: غریب کیست؟ گفت:‌ آن که او را دوستی نباشد.
شنبه، 3 بهمن 1394

پند اخلاقی

پند اخلاقی از عارفی پرسیدند: کار دین چگونه درست می‌شود؟ گفت: با عمل...
شنبه، 3 بهمن 1394

لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی از بزرگی پرسیدند: چگونه‌ای؟ گفت: خیر است اگر از دوزخ ایمن...
شنبه، 3 بهمن 1394

لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند آن که وضع حالی و مالی‌اش از همه خراب‌تر...
شنبه، 3 بهمن 1394

smsاخلاقی

smsاخلاقی بزرگی را گفتند: هیچ کس هست که او را به هیچ چیز نیاز نیست؟...
شنبه، 3 بهمن 1394

پیامک اخلاقی

 پیامک اخلاقی از بقراط پرسیدند: انسانیت چیست؟ گفت: تواضع در وقت رفعت...
شنبه، 3 بهمن 1394

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند: عیبی که مجموع هنرها به واسطه آن...
شنبه، 3 بهمن 1394

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی گویند: ذوالقرنین گروهی از پیروان حضرت موسی(ع) را...
شنبه، 3 بهمن 1394

پند اخلاقی

 پند اخلاقی از زاهدی پرسیدند: بیهوده‌ترین چیزها کدام است؟ جواب داد:...
شنبه، 3 بهمن 1394

پیامک اخلاقی

پیامک اخلاقی از امام محمد غزالی پرسیدند: چگونه به این درجه از علم دست...
شنبه، 3 بهمن 1394

اس ام اس اخلاقی

اس ام اس اخلاقی از «عمر بن عبدالعزیز» پرسیدند: آغاز توبه‌ات چگونه بود؟...
شنبه، 3 بهمن 1394

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی از بزرگی پرسیدند: آفت علم چیست؟ گفت: عرضه کردن آن...
شنبه، 3 بهمن 1394