تفسیر "مرد نابینا و فیل" در فرهنگ‌های مختلف
مرد نابینا و فیل یک داستان جالب است که در قرن هجدهم در هند رخ داده است. در حالی که ما از خواندن آن لذت می‌بریم، به ما درس زندگی مهمی می‌آموزد....
شنبه، 28 مهر 1397
برخی از ایتالیایی‌های مشهور
ایتالیایی‌ها به خاطر عشق به هنر و فرهنگ شناخته شده‌اند و ایتالیایی‌های معروفی در همه حوزه‌های زندگی وجود دارند. در این مقاله ما قصد داریم نگاهی...
شنبه، 28 مهر 1397
فهرست جامعی از زوج‌های معروف و شناخته شده در تاریخ
از آدم و حوا گرفته تا پاریس و هلن، بسیاری از زوج‌های معروف در تاریخ وجود دارد. این که آیا زندگی واقعی یا افسانه‌ای است، داستان‌های آنها تا به...
شنبه، 28 مهر 1397
یازده نماد الهام بخش سلتیک
جنگجویان سلتیک از جمله بزرگترین جنگجویان تاریخ بودند که تاکنون جهان شاهد آن بوده است. سلت‌ها هم به لحاظ جسمی و هم ذهنی هر دو قوی و چالش برانگیز...
شنبه، 28 مهر 1397
آیا مارکس دانشمند بود؟
هر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره تاریخ و اقتصاد- کشف‌هایی علمی نیستند....
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
پول بی روح
مارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان منافع خصوصی و اجتماعی را از بین می‌برد....
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
راز استثمار
اقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر آنها، مارکس باور داشت که نظام اقتصادی...
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
هگل‌گرایی واژگون
هگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» به شمار می‌آورد. از این رو هدف تاریخ را...
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
هدف تاریخ
به عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات تولیدی را تعیین می‌کنند، و مناسبات تولیدی...
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
از زمین به آسمان
در «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی مادی تاریخ روبه‌رو هستیم. ضرورت‌های...
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
نخستین مارکسیسم
اقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، در مقابل هگل که خودپروری انسان را...
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها
مفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» یاد می‌کند. مارکس در 1844 در سالنامه‌ی...
سه‌شنبه، 24 مهر 1397
یا تسلیم شوند یا ما را شکست دهند!
مقاله‌ی کنونی، انقلاب استقلال امریکا را به عنوان نخستین انقلاب اواخر سده هجدهم می‌شناسد و آن را دنباله‌ی انقلاب انگلیس می‌داند. در این مقاله...
يکشنبه، 22 مهر 1397
نخستین کسی بودی که مرا دور زدی!
در این مقاله، چگونگی کشف قاره‌ی امریکا و چیرگی اسپانیا و پرتغال بر آن توضیح داده شده است. خواننده می‌تواند اطلاعات مفیدی در باره‌ی چگونگی تعامل...
يکشنبه، 22 مهر 1397
من هم از آنان متنفرم!
در این مقاله، تاریخ انقلاب فرانسه از نخستین آشوب‌ها تا استقرار لویی هجدهم و تبعید ناپلئون بناپارت با زبان ساده مرور شده است. کوشیده شده است ربط...
شنبه، 21 مهر 1397
ظهور ملت‌ها
این مقاله به آغاز شکل‌گیری مفهوم ملت و نخستین ملت‌های اروپایی می‌پردازد. رویدادی که آغاز این روند شمرده می‌شود، امضای «ماگنا کارتا» یا «منشور...
شنبه، 21 مهر 1397
شاعری برای تمام فصول
ویلیام شکسپیر، یکی از چهار نمایشنامه‌نویس برتر تاریخ جهان، در انگلیس و در پایان سده‌های میانه و آغاز دوران نو زاده شد. این مقاله، به بررسی چگونگی...
شنبه، 21 مهر 1397
سند حکومت
این مقاله، انقلاب انگلستان را در سده‌ی هفدهم به طور خلاصه ارزیابی کرده و رویدادهای آن را از شورش علیه چارلز اول تا انقلاب باشکوه انگلیس به کوتاهی...
شنبه، 21 مهر 1397
خورشید گم شده، و زمین نیز!
این مقاله، با زبان ساده به گزارش تاریخ علم در اروپا، در آغاز عصر جدید می‌پردازد. نظام‌های بطلمیوسی و کوپرنیکی در اخترشناسی، و نیز تحولی که نیوتون...
شنبه، 21 مهر 1397
او مدت‌های طولانی ایستاده بود
این مقاله، با زبان ساده به ارزیابی رویدادهای سیاسی در اروپا، در آغاز عصر جدید می‌پردازد.
يکشنبه، 15 مهر 1397