عصیان در شاهنامه و زیرساخت های اساطیری آن
در همه ی پدیده های آفرینش، وجود و حضور اضداد کاملاً مشهود و محسوس است. اساساً جهان هستی بر پایه ی پدیده های ضد و نقیض و پیکارشان با یکدیگر استوار...
دوشنبه، 4 آذر 1392
حقیقت نویسی فردوسی
حکیم ابوالقاسم حسن فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران در سرودن شاهنامه به حقیقت گویی پرداخته مظنورم از حقیقت گویی آن است که هرچه را از شاهنامه های...
دوشنبه، 4 آذر 1392
عناصر هم پیوند با جاودانگی کیخسرو
تحلیلی اسطوره شناختی و عرفانی از فرّه، ایزدبانوان آب و جاودانگی در روایت کیخسرو در شاهنامه ی فردوسی کیخسرو تبلوری از دینداری، روحانیت و جاودانگی...
دوشنبه، 4 آذر 1392
بررسی و تحلیل مبانی اخلاقی در وصایای شاهنامه ی فردوسی
«اخلاق»، از والاترین گرایش های آدمی است که شکوه و عظمت را در عالی ترین شکل آن آشکار می کند، زیرا در سایه ی اخلاق، شخصیت حقیقی انسان ها شناخته...
دوشنبه، 4 آذر 1392
پسرکشی در شاهنامه فردوسی
خویشاوند کشی یا اقدام برای نابودی اعضای خانواده یکی از بن مایه هایی است که به گونه های مختلف در آثار ادبی سرزمین های گوناگون روایت شده است. در...
دوشنبه، 4 آذر 1392
درآمدی بر عناصر داستان در حماسه ی رستم و اسفندیار
سنجش و مقایسه ی آثار داستانی کهن، از جمله داستان های شاهنامه، با ادبیات داستانی معاصر، منطقی نمی نماید، چرا که هر اثری، در محدوده ی زمانی و مکانی...
دوشنبه، 4 آذر 1392
استراتژی نظامی فردوسی در جنگ های مازندران و هاماوران
متون حماسی سرشار، از نبرد، رزم و جنگاوری است زیرا به طور عمده، حماسه در بافتی از جنگاوری مطرح می گردد و نمود می یابد، لذا شاهنامه فردوسی نیز...
دوشنبه، 4 آذر 1392
علی نامه و شاه نامه
منظومه علی نامه که در سال های اخیر منتشر شده هم اکنون اولین حماسه شیعه شمرده می شود. هم چنین اولین حماسه ای است که به تقلید از شاهنامه سروده...
يکشنبه، 12 آبان 1392
تفسیری دیگر از داستان بیژن و منیژه
راز ماندگاری شاهنامه ی فردوسی علاوه بر ظاهر اراسته وداستان پردازی های هنرمندانه ی حکیم توس در تاویل پذیری این داستان های دلکش و رمزی بودن آن...
يکشنبه، 12 آبان 1392
تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب
ویلیام جونز یکی از کسانی بود که در کمپانی هند شرقی به تحقیق و ترجمه آثار ادب پارسی پرداخت و از بررسی متن و واژگان شاهنامه به شباهت زبان های هند...
يکشنبه، 12 آبان 1392
نقدی بر نسخه ی خطی نویافته از شاهنامه ی فردسی
مقاله ای که اکنون به نظر استادان و بزرگان زبان و ادبیات فارسی می رسد درباره دستنوشته ی نو پیدا شده شهر بیروت است که بنده پیش از این در سال 1388...
يکشنبه، 12 آبان 1392
جام حکمت نما در شعر فردوسی
پژوهش در ریشه یابی اندیشه های حکیم ابوالقاسم فردوسی ما را در حماسه جاویدان شاهنامه نه تنها در رویدادهای زمینی و مسائل جاری زندگی و متن تاریخ...
يکشنبه، 12 آبان 1392
بررسی و تحلیل آموزه های شاهنامه حکیم فردوسی
شاهنامه حکیم طوس را می توان شناسنامه و کارنامه ایرانیان پیشین از دوره اساطیری تا دوره تاریخی دانست. این اثر ارزشمند استاد طوس همانند دریایی فراخ...
يکشنبه، 12 آبان 1392
فردوسی و خلاقیّت های حماسی در شاهنامه
یکی از نکته هایی که همواره در حوزه ی شاهنامه پژوهشی و نقد ساختاری این حماسه ی عظیم ایرانی مطرح بوده آن است که ساختار حماسی شاهنامه تا چه اندازه...
يکشنبه، 12 آبان 1392
ابیات شاهنامه در راحه الصدور و آیه السرور
شاهنامه از جمله متون کهنی است که تعداد نسخه های خطی آن بسیار زیاد است، اما کهن ترین آنها بیش از دویست سال با سرایش شاهنامه فاصله دارد. در همین...
يکشنبه، 12 آبان 1392
تقدیر و سرنوشت در شاهنامه
آموزه‌ها و اعتقادات دینی و باورهای عرفی از جمله اجزای اصلی و جدایی ناپذیر اندیشه هر شاعر است. اعتقاد به خدا، زندگی اخروی، فرشتگان و مانند آن...
يکشنبه، 12 آبان 1392
خلاف آمدِ عادت در شاهنامه پژوهی
منظور از خلاف آمدِ عادت در شاهنامه پژوهی نظریات مغایر با اسناد، قراین و منابع موجود فردوسی شناسی است که مبنای علمی ندارد و غالباً از تعصّب و...
يکشنبه، 12 آبان 1392
فردوسی (2)
استاد طوس، فردوسی حماسه بزرگ خود را بر شالوده آرمانی پهلوانی برآورده است، گرچه در آرمان های فرهنگی دیگر نیز سنگ تمام را گذاشته است ولی به انگیزه...
سه‌شنبه، 1 مرداد 1392
فردوسی (1)
فردوسی که نزدیک به نود سال زیست یکی از بزرگترین شاعران ایران است به هیچ درباری پیوستگی نداشت و با نظم شاهنامه تنها می خواست بذوق طبیعی ایرانی...
سه‌شنبه، 1 مرداد 1392
روح زبان فارسی
قطعه ناقص دقیقی از روح فئودالی محض سرچشمه می گیرد. تیول دارها به سروران خود خدمت می کنند، دلاوری شهسواری خود را به منصه ی ظهور می رسانند و تا...
شنبه، 28 ارديبهشت 1392