از عشق سبز مادر تا عقل سرخ فرزند
داستان «سیاوش و سودابه» از شاهکارهای فردوسی است که در آن، شاهد رویارویی دو ابرقهرمانیم. تأمل ژرف در این داستان، ما را متقاعد می سازد که بنیاد...
چهارشنبه، 11 دی 1392
آیینهای عروسی در شاهنامه
حماسه ملی ایران، شاهنامه، نه تنها دربردارنده قهرمانی ها و پهلوانی ها و رشادتهای قوم ایرانی که نمایاننده آداب و رسوم و آیینها و فرهنگ و تمدن ایرانیان...
چهارشنبه، 11 دی 1392
آفرین در شاهنامه
آفرین یک واکنش فطری و غریزی در نهاد آدمی است و یکی از بهترین راه های نفوذپذیری در این موجود ظریف و لطیف است. به طوری که با تحسین می توان به نیازهای...
چهارشنبه، 11 دی 1392
آز در شاهنامه
درباره ی «آز» (=آژ، اژی دهاکه) اسناد بسیاری هست که نشان می دهد این پدیده یکی از نیروهای مخرب و منفی طبیعی و نفسانی بین اقوام کهن شرق بوده است.(2)...
چهارشنبه، 11 دی 1392
آرش و جشن تیرگان
این مقاله با شیوه توصیف متنی، چگونگی زدودن نام «آرش کمانگیر» از جشن تیرگان را مورد بررسی قرار می دهد. کهنترین اشاره به آرش در «تیریشت اوستا»...
چهارشنبه، 11 دی 1392
نقدی بر درخت شاهنامه
کتاب درخت شاهنامه (ارزش های فرهنگی و نمادین درخت در شاهنامه ی فردوسی)، از این جهت که از زاویه ای نو به شاهنامه نگریسته، در خور توجه است و باید...
شنبه، 7 دی 1392
باز هم خلاف آمدِ عادت در فردوسی شناسی
اگر به استناد نظر غالب پژوهشگران، تاریخِ زادن فرودسی(2) را سال 329 ه.ق بدانیم، اکنون هزار و صد سال از تولّد حکیم توس می گذرد. کسانی که با تاریخ...
يکشنبه، 1 دی 1392
در گریز از مارهای ضحّاکی
اینکه ضحّاک که بود؟ از کجا آمد، چه کرد و فرجامش چه شد؟ نیازمند فرصتی کافی و نگارش رساله ای مفصّل است امّا آنچه نگارنده را به نوشتن این مقاله...
شنبه، 9 آذر 1392
نگرشی بر ارزش های انسانی در شاهنامه فردوسی و مهابهاراتای هندی
انسان بنا به ذات وجودش از شگفت انگیزترین موجوات آفرینش است. لذا بحث پیرامون جایگاه این وجود شگفت انگیز، بدیهی است ظرافت و پیچیدگی های خاص خود...
شنبه، 9 آذر 1392
داستان زال به روایت فردوسی و سهروردی
در اوستا و ادبیات پهلوی و متون زردشتی از زال ورستم که از عصر منوچهر پیشدادی محور بیشتر رویدادهای مهم شاهنامه هستند و برجسته ترین نقش ها را در...
شنبه، 9 آذر 1392
ریشه های ادبی
نویسندگان و شاعران، ستون های استوار کاخ زبان وادبیات فارسی اند و هر یک به نوعی در خدمت به بان و ادبیات فارسی گوهرهای ذوق و تخیل خویش را بر انگشتری...
شنبه، 9 آذر 1392
کیخسرو عالی ترین نماد حماسی- اسطوره ای و جایگاه او در ادب عرفانی
شاهنامه فردوسی به عنوان بزرگترین اثر منظوم حماسه ملی ایران سرشار از نمادهای حماسی-اسطروه ای است که به دلیل داشتن زمینه های مشترک نمادین در ادب...
شنبه، 9 آذر 1392
تحلیل ساختاری «سوگ نامه سیاوش» بر مبنای خویشکاری های موجود در آن
«ولادیمیر پراپ»، فولکلورشناس روسی در کتاب «ریخت شنسی قصه های پریان» به توصیف قصه ها بر اساس اجزای سازنده آن و روابط متقابل این اجزا پرداخته است....
شنبه، 9 آذر 1392
نگاهی تاریخی-جغرافیایی به مراکز حکومتی و مرزهای شمالی و شمال شرقی ایران در شاهنامه
در این مقاله مراکز حکومتی و مرزهای شمال و شمال غربی ایران در شاهنامه بررسی و با متون جغرافیایی و تاریخی قدیم مقایسه شده است. متناسب با این اهداف،...
شنبه، 9 آذر 1392
دَوَران تحلیل نمادپردازی فردوسی میان بلاغت و هرمنوتیک
از دیدگاه معرفتی شاید بتوان گفت: انسان، تنها حیوان نمادساز است؛ زیر نماد، فشرده فکر و توان زیباشناسی بشر وبیانگر تمدن و فرهنگ وی است؛ از دیدگاه...
شنبه، 9 آذر 1392
مبانی کشورداری و شهریاری در شاهنامه
مبانی و آیین کشورداری و شهریایی یکی از موضوعات اساسی حماسه ملی ایران، شاهنامه فردوسی ، است و در این نوشتار این موضوع بررسی شده است. برخی ازمهم...
شنبه، 9 آذر 1392
فردوسی و کرامات اولیاء
کرامات اولیاء از جمله مسائل و مباحثی است که ذیل خوارق عادات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. خوارق عادات به مسائلی اطلاق می شود که بیرون از جریان...
شنبه، 9 آذر 1392
« رام برزین» در شاهنامه ی فردوسی و مقام « بیدَخش» در عصر ساسانی
در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان و به سال 540 م. جنگ سرنوشت سازی میان ایران و روم درگرفت که افزون بر منابع تاریخی روایتی از آن در شاهنامه نیز...
دوشنبه، 4 آذر 1392
همای چهرزاد مقتدرترین و مظلوم ترین زن شاهنامه
شاهنامه فردوسی از شاهکارهای حماسی ایران و جهان است. این اثر ارزشمند آفریده ی قوم و ملتی است که در هزاره های گمشده ی تاریخ زیسته اند و اندیشه...
دوشنبه، 4 آذر 1392
هنر شاعری و دیدگاه های نظری و عملی فردوسی درباره ی شعر
کشف و تحلل دیدگاه های نظری و عملی استاد فرزانه ی توس در دو زمینه ی هنر شاعری و هنر داستان پردازی برای درک بیشتر اندیشه های هنری این شاعر سترگ...
دوشنبه، 4 آذر 1392