فلسفه

نگرش علم الاسمایی (قسمت دوم)

نگرش علم الاسمایی (قسمت دوم)
فردید از آیات قرآنی به منزله منبع بهره می گیرد. دوره دوم تاریخ از نظر فردید، دورة غفلت از وجود و نیست انگاری است که با ظهور متافیزیک آغاز می گردد. متافیزیک تنها یک امر فلسفی نیست، بلکه نسبتی جدید با وجود است که اساس این نسبت را غفلت از وجود و اشتغال به موجود، متحقق میسازد. ادامه ...

نگرش علم الاسمایی (قسمت سوم)

نگرش علم الاسمایی (قسمت سوم)
در فلسفه تاریخ فردید حضور تفکر هایدگر به خوبی هویداست. میدانیم که هایدگر تاریخ متافیزیک را تاریخ بسط غفلت از وجود می داند غفلتی که دیوار به دیوار بسط نیست انگاری است. فردید نیز تفسیر هایدگر از تاریخ متافیزیک غرب را پذیرفته آن را یکی از مقومات فلسفه تاریخ خود قرار میدهد. ادامه ...

غرب‌زدگی از دیدگاه فردید

غرب‌زدگی از دیدگاه فردید
هایدگر، تاریخ تفکر غرب را تاریخ بسط تفکر متافیزیکی دانسته، می کوشد تا با تأمل درباره نحوه حدوث، مراحل بسط و بن بست های سنت تفکر متافیزیکی به مسائل و بحران های فرهنگ و تمدن غربی پاسخ گوید. ادامه ...

کوربن و تفسیر هایدگر (قسمت اول)

کوربن و تفسیر هایدگر (قسمت اول)
مخالفان تفسیر معنوی از هایدگر اظهار می دارند که مفهوم خدا نزد هایدگر جایی ندارد زیرا از نظر او خداوند همان مقوله متافیزیکی موجود اعلی است که اندیشیدن بدان سبب غفلت از وجود گردیده است. ادامه ...

کوربن و تفسیر هایدگر (قسمت دوم)

کوربن و تفسیر هایدگر (قسمت دوم)
کربن مخالفان خود را اسیر تاریخ گرایی دوران مدرن میداند که بر اساس آن آدمی اسیر چارچوب های تاریخی است و لذا، امکان گفتگو و همزبانی میان متفکران سنت های گوناگون تاریخی، مثل هایدگر و عرفای ایرانی اسلامی وجود ندارد. ادامه ...

کوربن و تفسیر هایدگر (قسمت سوم)

کوربن و تفسیر هایدگر (قسمت سوم)
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که، اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم، کربن نمی کوشد هایدگر را در افق عرفان ایرانی اسلامی تفسیر کند، بلکه می کوشد محدودیت های تفکر هایدگر را با کمک این سنت برطرف سازد. ادامه ...

طرح‌های فلسفی کوربن (قسمت اول)

طرح‌های فلسفی کوربن (قسمت اول)
کربن از همان آغاز حیات علمی و فکری اش طرح های بزرگی را در سر می پروراند. وی پس از اخذ لیسانس و دیپلم مطالعات عالی در فلسفه، قاعدتا میبایست خود را برای آزمون جامع استادی آماده می کرد. ادامه ...

طرح‌های فلسفی کوربن (قسمت دوم)

طرح‌های فلسفی کوربن (قسمت دوم)
کربن صراحتا از وحدت ادیان سخن می گوید: «به عقیده من، همه ادیان حق بوده و ایک حقیقت زنده ای را دنبال می کنند، و همه ادیان در اثبات اصل وجود این حقیقت زنده مشترکند». ادامه ...

نقد انتقادهای کوربن

نقد انتقادهای کوربن
سخن کربن این است که ما نباید نقد را رها کرده، نسیه را بچسبیم. باید توجه خود را بر "احیا یا رستاخیز کلام الهی متمرکز کنیم به گفته کربن«بی شک نزد هایدگر مضمون کلام و سخن الهی موجود است، اما فراموش نکنیم که از دیربازمفسران قباله های یهود و نیز مسیحیت و اسلام بهترین راهنما هستند» ادامه ...

انتقادهای کوربن از هایدگر (قسمت اول)

انتقادهای کوربن از هایدگر (قسمت اول)
کربن دلیل این جدایی را انس و هم نشینی دیرپایش با حکمای مشرق زمین می داند: «سیروسلوک طولانی من در شرق و به دور از اروپا موجب شد که نتوانم پس از سالها دوری، خود را دوباره با شخص هایدگر و فلسفه او متصل و مرتبط کنم.» اما انتقادات کربن به هایدگر چیستند؟ ادامه ...

آخرین مقالات
مستندات قرآنی حمایت از کالا و تولید

مستندات-قرآنی-حمایت-از-کالا-و-تولیدگاهی اوقات در برخی محافل و مجلس ها به ما خرده گرفته می شود که که این حمایت از کالای ایرانی و اسلامی را ادامه ...

آزمودن رباتها در رقابتهای رباتیک دانش آموزی

آزمودن-رباتها-در-رقابتهای-رباتیک-دانش-آموزیبرگزاری مسابقات رباتیک دانش آموزی به دانش‌آموزان این فرصت را داده شناخت بهتری از علم و فناوری بدست آورده ادامه ...

چالش‌های پیش‌روی رونق تولید ملی

چالش-های-پیش-روی-رونق-تولید-ملیسیاست‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۸ اتخاذ می‌شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد ادامه ...

الزامات مالیاتی «رونق تولید»

الزامات-مالیاتی-رونق-تولیدرهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری ادامه ...

حمایت از تولید و اشتغال در قرآن کریم

حمایت-از-تولید-و-اشتغال-در-قرآن-کریمآیات و روایات فراوانی در منابع اسلامی وجود دارد که سبک و سیاق صحیح زندگی اجتماعی و اقتصادی شخص مسلمان ادامه ...

ربیع القلوب

ربیع-القلوبقلب انسان تنها دارایی اوست. جایی است که خداوند در آن زندگی می کند و بی شک جایی که چنین خالق مهربان و ادامه ...

ولخرجی نکن!

ولخرجی-نکنهر کدام از ما، قانون‌هایی برای کارهای خودمان داریم. مثلا قانون می‌گذاریم که روزی بیشتر از دو ساعت پای ادامه ...

گناه نکن!

گناه-نکنزمانی که خوردن چیزهای مضر برای ما عادی می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی که هیچ برنامه مشخصی برای خواب ادامه ...

اهمیت استفاده از اوقات فراغت

اهمیت-استفاده-از-اوقات-فراغتباید برای ثانیه های زندگی خود حساس بود و این نعمت بی بدیل و سرمایه خدادادی را نباید رایگان از دست داد، ادامه ...