نهادهای سیاسی

شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست

شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست
دول سرمایه داری استعماری با کمک طبقه وابسته به استعمار و یارانش برای جلوگیری از وحدت طبقات و اقشار محروم و زحمتکش در پیرامون یک سازمان و برنامه معین، به پایه گذاری سازمانهای سیاسی و اجتماعی با برنامه های مترقی و فریب دهنده نیز می پردازند تا از طرفی روشنفکران را به گروههای مختلف تجزیه کنند و مانع تفکر و کوششهای آنان برای فهم مشکلات اجتماعی . ادامه ...

شروع نهضتهای ضد استعماری

شروع نهضتهای ضد استعماری
با شرکت هر چه بیشتر توده های محروم در نهضت این جریانهای اجتماعی به تدریج به چپ کشیده می شود و استحاله ای در این جهت در رهبری نهضت آغاز می گردد. آن بخش از رهبری که چه به علت وابستگی و پیوستگی طبقاتی و چه به علت اعتقادات دینی و مذهبی یا نظریات اجتماعی با این اکثریت محروم، خود را همسو و یکدل می یابد ادامه ...

آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست

آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست
خصلت عمده جریان اجتماعی انقلابی ۔ ملی، وحدت مبارزات طبقاتی و مبارزات ضد استعماری است زیرا به علت ترکیب شدن منافع سرمایه داری استعماری با منافع طبقه وابسته به استعمار و تمایل اقشار و طبقات ثروتمند و سرمایه دار به همکاری با این دو نهضت ضد استعماری و مبارزات طبقاتی نیز با یکدیگر ترکیب می شود و وحدت می یابد. ادامه ...

مبارزات مردم محروم ضد استعمار

مبارزات مردم محروم ضد استعمار
عقب نشینیهای موقت اقشار مرفه و سرمایه دار در برابر خواستهای مردم محروم در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخشی از استراتژی و تاکتیک حساب شده و آگاهانه رهبران و سران این جریان اجتماعی برای حفظ روابط اصلی و بنیادی شیوه تولید استعماری در زمینه اقتصاد است تا بتوانند از این پایگاه بار دیگر نفوذ و قدرت سیاسی و فرهنگیشان را در سازمان دولت و اجتماع به دست آورند. ادامه ...

دو جریان اجتماعی در یک جامعه مستعمراتی

دو جریان اجتماعی در یک جامعه مستعمراتی
بررسی این دو جریان اجتماعی با توجه به ساختار طبقاتی در تفاوت با بسیاری از بررسیهایی که شرح حوادث سیاسی و صفات فردی و احوال شخصیه رهبران و سران این نهضتها بسنده می کنند جامعه ما کاری ضروری است تا مشخص گردد که عامل تعیین کننده و مهم نه تنها عامل در شکل و محتوای حوادث سیاسی و اقتصادی ایران - مانند سایر جوامع - داده ها و شرایط اجتماعی - اقتصادی است، نه صفات فردی. ادامه ...

دموکراسی و طبقه‌ی جدید

دموکراسی و طبقه‌ی جدید
تنها با استقرار دمکراسی پویا، به معنای آگاهی و حق نظارت و حق اظهارنظر عامه مردم در همه امور می توان جلوی چنین انحرافی را که رفته رفته از دستگاه دولتی به جامعه سرایت می کند، گرفت؛ وگرنه انگلهای نظام سابق که در پیکره و واحدهای نظام جدید زندگی میکنند، موجبات پوسیدگی آن را فراهم خواهند آورد. ادامه ...

سازماندهی مردم زحمتکش و فقیر

سازماندهی مردم زحمتکش و فقیر
چه در جوامع سرمایه داری در حال رشد و چه در جوامعی با سایر شیوه های تولید، روشنفکران نقش اساسی در بیان فرهنگی خواستها و حقوق اقتصادی و سیاسی طبقات زحمتکش و محروم دارند؛ آیا این امر منتج بدان نمی شود که رهبری سازمانهای کارگری یا دهقانی بر عهده روشنفکران قرار گیرد؟ ادامه ...

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت اول)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت اول)
در دمکراسی آتن مراد از مردم فقط مردان بالغ بودند و زنان، بردگان و خارجیان مقیم آتن به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی و شرکت در حاکمیت نداشتند. این دمکراسی بر استثمار بردگان استوار بود و برده داران آتن با استفاده از ماحصل کار بردگان. ادامه ...

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت دوم)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت دوم)
هدف سرمایه داری، تصرف قدرت سیاسی و دستگاه دولتی بود تا قدرت اقتصادیش را تثبیت کند نه احقاق حق محرومان و رفع ستمهای اقتصادی و سیاسی و به این دلیل بود که از جانب سخنگویان وابسته به سرمایه داری تکرار می شد که هدف انقلاب به دست آوردن «آزادی» سیاسی است . ادامه ...

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت سوم)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت سوم)
یکی جریان اجتماعی ائتلاف و سازش و کنار آمدن با طبقه حاکم استثمارگر در چارچوب شیوه تولید سرمایه داری، و دیگری تلاش برای از میان بردن استثمار انسان از انسان و به دست آوردن آزادی با از میان برداشتن شیوه تولید سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم. ادامه ...

آخرین مقالات
با این خصوصیات بهشتی شوید!(بخش دوم)

با-این-خصوصیات-بهشتی-شوید-بخش-دومشیعه واقعی همان طور که در گفتار ادعا دارد که پیرو راه و روش اهل بیت پیامبرگرامی(صلی لله علیه و اله)است ادامه ...

صفات همنشین در منابع دینی

صفات-همنشین-در-منابع-دینییکی از صفات زندگی دنیا، تاثیر گذاری و تاثیر پذیری انسانهاست. انسان همواره یا در حال تاثیر گذاری است یا ادامه ...

دلیل پرخوابی و درمان آن

دلیل-پرخوابی-و-درمان-آندر این مقاله قصد داریم به علل خواب زیاد و روش درمان آن بپردازیم. ادامه ...

آشنایی با مرکز خرید پالادیوم تهران

آشنایی-با-مرکز-خرید-پالادیوم-تهرانمرکز خرید پالادیوم یکی از جذاب‌ترین مراکز خرید تهران است که در منطقه زعفرانیه قرار گرفته است. پالادیوم ادامه ...

نکاتی درباره غار یخی چما

نکاتی-درباره-غار-یخی-چماغار یخی چما، از زیبایی‌های طبیعی واقع در استان چهار محال و بختیاری است که در گذر زمان شکل گرفته است. ادامه ...

معرفی سوغات اراک

معرفی-سوغات-اراکانواع سوغات اراک را می‌توانید در بازار قدیمی شهر خریداری کنید. شیرینی‌هایی مانند نان فطیر، جوزقند، باسلوغ، ادامه ...

آشنایی با سوغات دامغان

آشنایی-با-سوغات-دامغاناز جمله مهمترین سوغات دامغان می‌توان به پسته، باقلو، گلیم، جاجیم، برشتوک و سفال اشاره کرد. دامغان یکی ادامه ...

آشنایی با سوغات خرم آباد

آشنایی-با-سوغات-خرم-آبادخرم آباد مرکز استان لرستان و بزرگترین شهر لرنشین کشور است. مهمترین سوغات خرم آباد شامل گلونی، لباس سنتی، ادامه ...

معرفی سوغات ملایر

معرفی-سوغات-ملایرملایر یکی از شهرهای استان همدان است. در این شهر محصولات کشاورزی مهمی چون انگور، کشمش، شیره انگور و همچنین ادامه ...