نهادهای سیاسی

شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست

شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست
دول سرمایه داری استعماری با کمک طبقه وابسته به استعمار و یارانش برای جلوگیری از وحدت طبقات و اقشار محروم و زحمتکش در پیرامون یک سازمان و برنامه معین، به پایه گذاری سازمانهای سیاسی و اجتماعی با برنامه های مترقی و فریب دهنده نیز می پردازند تا از طرفی روشنفکران را به گروههای مختلف تجزیه کنند و مانع تفکر و کوششهای آنان برای فهم مشکلات اجتماعی . ادامه ...

شروع نهضتهای ضد استعماری

شروع نهضتهای ضد استعماری
با شرکت هر چه بیشتر توده های محروم در نهضت این جریانهای اجتماعی به تدریج به چپ کشیده می شود و استحاله ای در این جهت در رهبری نهضت آغاز می گردد. آن بخش از رهبری که چه به علت وابستگی و پیوستگی طبقاتی و چه به علت اعتقادات دینی و مذهبی یا نظریات اجتماعی با این اکثریت محروم، خود را همسو و یکدل می یابد ادامه ...

آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست

آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست
خصلت عمده جریان اجتماعی انقلابی ۔ ملی، وحدت مبارزات طبقاتی و مبارزات ضد استعماری است زیرا به علت ترکیب شدن منافع سرمایه داری استعماری با منافع طبقه وابسته به استعمار و تمایل اقشار و طبقات ثروتمند و سرمایه دار به همکاری با این دو نهضت ضد استعماری و مبارزات طبقاتی نیز با یکدیگر ترکیب می شود و وحدت می یابد. ادامه ...

مبارزات مردم محروم ضد استعمار

مبارزات مردم محروم ضد استعمار
عقب نشینیهای موقت اقشار مرفه و سرمایه دار در برابر خواستهای مردم محروم در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخشی از استراتژی و تاکتیک حساب شده و آگاهانه رهبران و سران این جریان اجتماعی برای حفظ روابط اصلی و بنیادی شیوه تولید استعماری در زمینه اقتصاد است تا بتوانند از این پایگاه بار دیگر نفوذ و قدرت سیاسی و فرهنگیشان را در سازمان دولت و اجتماع به دست آورند. ادامه ...

دو جریان اجتماعی در یک جامعه مستعمراتی

دو جریان اجتماعی در یک جامعه مستعمراتی
بررسی این دو جریان اجتماعی با توجه به ساختار طبقاتی در تفاوت با بسیاری از بررسیهایی که شرح حوادث سیاسی و صفات فردی و احوال شخصیه رهبران و سران این نهضتها بسنده می کنند جامعه ما کاری ضروری است تا مشخص گردد که عامل تعیین کننده و مهم نه تنها عامل در شکل و محتوای حوادث سیاسی و اقتصادی ایران - مانند سایر جوامع - داده ها و شرایط اجتماعی - اقتصادی است، نه صفات فردی. ادامه ...

دموکراسی و طبقه‌ی جدید

دموکراسی و طبقه‌ی جدید
تنها با استقرار دمکراسی پویا، به معنای آگاهی و حق نظارت و حق اظهارنظر عامه مردم در همه امور می توان جلوی چنین انحرافی را که رفته رفته از دستگاه دولتی به جامعه سرایت می کند، گرفت؛ وگرنه انگلهای نظام سابق که در پیکره و واحدهای نظام جدید زندگی میکنند، موجبات پوسیدگی آن را فراهم خواهند آورد. ادامه ...

سازماندهی مردم زحمتکش و فقیر

سازماندهی مردم زحمتکش و فقیر
چه در جوامع سرمایه داری در حال رشد و چه در جوامعی با سایر شیوه های تولید، روشنفکران نقش اساسی در بیان فرهنگی خواستها و حقوق اقتصادی و سیاسی طبقات زحمتکش و محروم دارند؛ آیا این امر منتج بدان نمی شود که رهبری سازمانهای کارگری یا دهقانی بر عهده روشنفکران قرار گیرد؟ ادامه ...

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت اول)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت اول)
در دمکراسی آتن مراد از مردم فقط مردان بالغ بودند و زنان، بردگان و خارجیان مقیم آتن به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی و شرکت در حاکمیت نداشتند. این دمکراسی بر استثمار بردگان استوار بود و برده داران آتن با استفاده از ماحصل کار بردگان. ادامه ...

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت دوم)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت دوم)
هدف سرمایه داری، تصرف قدرت سیاسی و دستگاه دولتی بود تا قدرت اقتصادیش را تثبیت کند نه احقاق حق محرومان و رفع ستمهای اقتصادی و سیاسی و به این دلیل بود که از جانب سخنگویان وابسته به سرمایه داری تکرار می شد که هدف انقلاب به دست آوردن «آزادی» سیاسی است . ادامه ...

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت سوم)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت سوم)
یکی جریان اجتماعی ائتلاف و سازش و کنار آمدن با طبقه حاکم استثمارگر در چارچوب شیوه تولید سرمایه داری، و دیگری تلاش برای از میان بردن استثمار انسان از انسان و به دست آوردن آزادی با از میان برداشتن شیوه تولید سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم. ادامه ...

آخرین مقالات
معنای صبر و شکیبایی

معنای-صبر-و-شکیباییدر مطلب پیش رو به اهمیت و معنای صبر در قرآن و روایات، و سفارشاتی که در این باب شده است می پردازیم، همراه ادامه ...

پیشگیری و کنترل دعوا بین بچه ها

پیشگیری-و-کنترل-دعوا-بین-بچه-هامعمولا خواهر و برادرها در سنین پایین زیاد با هم دعوا می کنند و والدین به دنبال راه حلی برای خاتمه دادن ادامه ...

ارائه راهکارهایی جهت نگهداری پیاز داغ

ارائه-راهکارهایی-جهت-نگهداری-پیاز-داغبرای نگهداری پیاز داغ و سیر داغ داخل یخچال یا فریزر رعایت یک سری نکات ظریف بسیار مهم است. با چند نکته ادامه ...

بیومتریک: شناسه‌های جدیدی که منحصر به فرد هستند

بیومتریک-شناسه-های-جدیدی-که-منحصر-به-فرد-هستنددیگر اثر انگشت را فراموش کنید: ابروها یا ضربان قلب شما ممکن است در آینده‌ای نزدیک تبدیل به شناسه‌های ادامه ...

رهایی از شر مورچه ها با روش های طبیعی

رهایی-از-شر-مورچه-ها-با-روش-های-طبیعیدر این مقاله می خواهیم روش های دفع مورچه به صورت طبیعی را آموزش دهیم، همراه ما باشید. ادامه ...

تصویر زن در فیلم «برف روی کاج ها»

تصویر-زن-در-فیلم-برف-روی-کاج-هافیلم از زندگی زوجی سخن می‌گوید که در پی افشای خیانت مرد، سرانجامشان به طلاق منتهی شده و زنِ نیمه‌روشنفکری ادامه ...

امام زاده صالح(ع)

امام-زاده-صالح-عهدف این بازی دو نفره معرفی امام زاده صالح در شهر ایلام است. ادامه ...

لطفاً زمان را نگه دارید!

لطفا-زمان-را-نگه-داریدمدیریت زمان و استفاده درست از زمان در دوران نوجوانی مسئله بسیار مهمی است که ابراهیم اخوی در نوشته ای ادامه ...

چرا کودکان دروغ می گویند؟ راه های درمان آن چیست؟

چرا-کودکان-دروغ-می-گویند-راه-های-درمان-آن-چیستدروغگویی در کودکان علل مختلفی دارد که باید به دقت بررسی شود. لذا قصد داریم در این مقاله به این موضوع ادامه ...