راز « اناالحق » حلاج
مقاله ای که پیش رو دارید یکی از مقالات این مجموعه است. در نهایت این شمائید که انتخاب می کنید. حسین بن منصور حلاج از عارفان قرن سوم هجری را می...
سه‌شنبه، 25 ارديبهشت 1403
رضایت چیست؟ خوش بختى کجاست؟
در بخش اول این نوشتار، به باورهایى چون بستر کامیابی در زندگی، شناخت واقعیت دنیا، معنای زندگی و روزی زندگی می پردازیم که نقش مهمّى در رضامندى...
پنجشنبه، 2 آذر 1402
عارف قومس بایزید بسطامی
عرفان از جمله مقوله هایی است که مورد توجه خاص اهل فن قرار گرفته و بدنبال آن بودند که زوایای پنهان این پدیده‌ی ناب را بیابند. عرفان از بدو پیدایش...
چهارشنبه، 21 مهر 1400
ارکان مهم مراقبه در عرفان اسلامی
از آنجا که هر فردی با فرد دیگر متفاوت است و سلوکی که طی می کند کاملا هماهنگ و موافق با ساختار درونی و روانی خود اوست و در طول سلوک نیز تغییراتی...
سه‌شنبه، 16 شهريور 1400
آداب و شرایط مراقبه در عرفان اسلامی
مراقبه به عنوان یک مقام و منزل و یا حال امری بسیط است و امر بسیط، جزء نمی پذیرد، به همین دلیل نمی توان برای آن اجزایی قائل شد، با این وجود در...
سه‌شنبه، 16 شهريور 1400
مراقبه در عرفان اسلامی
مراقبه در لغت به معنی دیده بانی و محافظت است و در اصطلاح حالتی از احوال و طریقی است که طی آن سالک راه حق به منظور تقرب به خداوند و فنای در او...
سه‌شنبه، 16 شهريور 1400
موجودات غیرآلی یا غیرارگانیک در آثار کاستاندا
در جای‌جای آثار کاستاندا با انواع موجودات غیرارگانیک مواجه می‌شویم که دون‌خوان از آن‌ها می‌گوید و سالک معرفت در مواقعی خاصی به آن‌ها بر می‌خورد....
دوشنبه، 31 خرداد 1400
ساتیا سای بابا
یکی از گروه های عرفانی در هند موسوم به«سای بابا»است. بنیان گذار این فرقه شخصی به نام«باگوان شری سای بابا یا سو آمی ساتیا سای بابا»
شنبه، 29 خرداد 1400
تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان
محور معرفت دینی را به اختصار می توان تعالی شناسی نامید. چنان که ملاحظه می‌شود، عبادت یا عمل صالح، محور معرفت دینی در نظر گرفته شده است.
سه‌شنبه، 27 اسفند 1398
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت اول)
در بحث از هستی شناسی اسلامی، بیشتر به مابعد الطبیعه عرفانی نزدیک شده است. به بیان دیگر، شناختی که در متون اسلامی در مورد جهان مطرح شده، همان...
سه‌شنبه، 27 اسفند 1398
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت دوم)
منظور از اخلاق، چنان که فیلسوفان مسلمان تعریف کرده اند، عادت یا صورتی نفسانی است که افعال آدمی بدون تأمل یا به سهولت از آن صادر می‌شود.
سه‌شنبه، 27 اسفند 1398
ریاضت و تزکیه نفس
هدف بیان و واکاوی معنی و مفهوم ریاضت، اقسام، مراتب و درجات آن است که مهم‌ترین مسئله برای رسیدن به سعادت در دین مقدس اسلام، تزکیه نفس و پرورش...
جمعه، 18 بهمن 1398
خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء
خاتم نبوت و آن که مهر ختم بر آن می خورد، کسی است که اسماء و صفات را به طور جامع و کامل و تمام دارد و در نتیجه کسی می تواند خاتم الاولیا باشد...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولی کامل
انسان کامل واسطه فیض در قوس صعود و نزول انسان کامل واسطه در ایجاد و عود و ختم موجودات است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت است که در حقیقت نبوت مطلقه منطوی است و در سراسر کائنات و عوالم غیب و شهادت حکومت و ولایت قیومیه دارد.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل
اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
مقام‌های انسان کامل
انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
مصداق اتم انسان کامل
حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر
وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
جمال و جلال انسان کامل
از مقامات ولایت تکوینی ولی الله، احاطه او بر عوالم هستی می باشد. این مقام شامخ روح القدس نام دارد که انسان کامل با آن احاطه قیومی به تمامی ذرات...
پنجشنبه، 28 آذر 1398