0
ویژه نامه ها
چرا خدا یکی است؟

چرا خدا یکی است؟

چرا خدا یکی است؟ اگر خدا دوتا یا چند تا باشد چه اشکالی پیش می آید. جواب را در این مطلب  راسخون جویا شوید؟
چرا عدد هفت مقدس است؟

چرا عدد هفت مقدس است؟

چرا عدد هفت مقدس است؟ مقدس بودن عدد هفت در چه متونی بیان شده است؟ پاسخ را در این مطلب راسخون جویا شوید.
خدا را تا چه حد شناختی؟

خدا را تا چه حد شناختی؟

واژه توحید از ریشه «وحد» به معنای انفراد است و «واحد» به چیزی اطلاق می‌شود که جزء نداشته باشد. در مباحث خداشناسی، توحید به معنای یگانگی و یکتایی...
وجود خدا حقیقت مطلق است

وجود خدا حقیقت مطلق است

آیا خدایی وجود دارد؟ بلی، من به همان اندازه که به وجود چیزهای دیگر در اطراف خودم یقین دارم، به وجود خدا معتقدم. همچنان که به هستی خود اقرار می...
آیا خدا مرده است؟

آیا خدا مرده است؟

کسانی چون اریک فروم و سارتر ایمان به خدا را موجب نفی آزادی بشر دانسته اند و از آنجا که برای آزادی ( با تفسیرهای خودشان) اصالت و ارزشی مافوق همه...
بررسی واکاوی اقسام شر در اندیشه اسلامی

بررسی واکاوی اقسام شر در اندیشه اسلامی

برای درک و فهم ماهیت شر در عالم هستی و فلسفه وجودی آن ابتدا باید عینک ماتریالیستی را از جلوی چشمان خود برداشت و افق دید خود را به سوی حقایق پیدا...
فطرت؛ اساس تربیت

فطرت؛ اساس تربیت

فطرت، و به تعبیری ساده تر، سرشت انسانی، نوع و الگوی خاصی از آفرینش است که خداوند انسان را بر پایه آن آفریده است
رابطه‌ی متقابل معرفت و تربیت

رابطه‌ی متقابل معرفت و تربیت

نظام تربیتی‌ای که در مقام تفکر، ایمان به خداوند را به منزله مبدأ مستی و آفریدگار جهانیان، سربرگ دفتر خویش ساخته است، در مقام عمل، التزام به قوانین...
توحید در خالقیت و ربوبیت

توحید در خالقیت و ربوبیت

توحید در خالقیت بیانگر پیوند خالقیت و مخلوقیت بین خداوند و آفریده‌های اوست؛ به گونه‌ای که آدمی احدی را جز خداوند مبدأ هستی و آفرینش جهان و انسان...
چگونه تکیه‌گاهی صحیح انتخاب کنیم؟

چگونه تکیه‌گاهی صحیح انتخاب کنیم؟

نمی‌شود کسی به خداوند توکل کند، ولی راهی برای خروج از مشکلات بر وی نگشاید و امورش را سامان ندهد!
توحید و نشاط در زندگی

توحید و نشاط در زندگی

یکی از ارکان شادکامی، رضامندی و دیگری نشاط است. عامل بنیادین شادکامی، سبک زندگی موحدانه است که اساس آن، ایمان به خدا بوده و ره‌آوردش تنظیم زندگی...
توحید در اطاعت از خداوند (قسمت اول)

توحید در اطاعت از خداوند (قسمت اول)

اگر قانون گذاری، منحصر به خداست، خواه ناخواه اطاعت از غیر او، در صورتی که فرمانش مخالف فرمان خدا باشد، به معنای شریک قرار دادن برای خدا در قانون...
توحید در اطاعت از خداوند (قسمت دوم)

توحید در اطاعت از خداوند (قسمت دوم)

عامل بنیادین اصل شادکامی، به همان توحید برمی‌گردد. اگر زندگی انسان، مبتنی بر توحید شکل بگیرد، بنیان شادکامی تحقق یافته است.
بررسی پیامدهای توکل بر خدا در قرآن و روایات

بررسی پیامدهای توکل بر خدا در قرآن و روایات

توکل از فضائل اخلاقی و منازل سیر و سلوک به معنای واگذاری امور به خدا و اعتماد به او است و اینکه او را تنها مؤثرِ در وجود بداند. قرآن توکل را...
داستان های پند آموز پیرامون توکل و اعتماد به خدا در زندگی

داستان های پند آموز پیرامون توکل و اعتماد به خدا در زندگی

توکل یعنی کسی را وکیل در کار خود قرار دادن. در اسلام شخصی که بر خدا توکل کرده، کارهای خود را به خدا حواله کرده و از هر عامل دیگری در امور خود...
معنای واقعی توکل بر خدا

معنای واقعی توکل بر خدا

توکل تضمین الهی برای کسی است که همیشه‏ حامی و پشتیبان حق است. قرآن کریم می‏ گوید از پیمودن راه حق نترسید و به خدا توکل کنید، از نیروی باطل نترسید...
بررسی معانی ایمان در قرآن و روایات

بررسی معانی ایمان در قرآن و روایات

ایمان در لغت به معنای تصدیق و اعتقاد به مفاهیم مذهبی میباشد، و در اصطلاح منظور از ایمان، اعتقاد در زبان و قلب و عمل به اصول عقاید و احکام فرعی...
بی انصافی در اندیشه

بی انصافی در اندیشه

یکی از ویژگی های مومن، انصاف ورزی است؛ یکی از انواع انصاف ورزی، انصاف در اندیشه و تفکر است.
پیشرفت بشر زمینه معرفت الهی

پیشرفت بشر زمینه معرفت الهی

تنها نقشی که انسان می تواند در برخی از اشیای عالم طبیعت داشته باشد، کشف، جابجایی یا ترکیب بین چند چیز است که از قبل در طبیعت وجود دارد و بوجود...
چرا از ایمان خود لذت نمی بریم؟

چرا از ایمان خود لذت نمی بریم؟

انسان با داشتن حواس پنج گانه ظاهری، می تواند به فهم های مختلفی دست پیدا کند؛ اما برای فهم فراتر از آن نیازمند حواس دیگری است که حواس پنج گانه...