0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

سلام بر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که در هر نقطه‌اى از روى زمین به من سلام کند، سلامش به من مى‌رسد و هر که بر سر قبرم به من سلام کند، آن را مى‌شنوم.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

نتیجه زیارت‌ پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که به زیارت من بیاید، در روز قیامت شفیع او باشم.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

کیفر زورگویى‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کیفر زورگویى زودتر از کیفر هر کردار زشت دیگرى دامنگیر انسان مى‌شود.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

کسب منزلت با ترک بیهوده‌گویى‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پرارج‌ترین مردم، کسى است که آنچه را بیهوده است فرو گذارد.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

زبان و گرفتارى انسان‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گرفتارى انسان، از زبان است.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

نگه داشتن زبان‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسى که زبانش را نگه نداشته، عملى هم (به پیشگاه خداوند) نیاورده است.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

خاموشى و در امان ماندن از گناه‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هیچ کس تا زبان به دهان نگیرد از گناهان در امان نماند.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

سلامت در حفظ زبان‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سلامت انسان، در نگهدارى زبان است.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

ریا و نگرانى بزرگ پیامبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ترسناک ترین چیزى که مى‌ترسم به آن مبتلا شوید، شرک اصغر است؛ گفتند: اى رسول خدا! شرک اصغر چیست؟ فرمودند: ریا.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

فرجامِ بدِ ریاکاران‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دوزخ و دوزخیان از دست ریاکاران فریاد بر مى‌آورند! عرض شد: اى رسول خدا! آتش، چگونه فریاد برمى‌آورد؟ فرمود: از گرماى آتشى که (ریاکاران) با آن عذاب مى‌شوند.