0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
امام حسین علیه‌السلام

آسایش تن

امام حسین علیه السلام فرمودند:
قناعت، مایه آسایش تن است.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام حسین علیه‌السلام

بنده دنیا نباشیم!

امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا فرمودند:
به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی‌بینم و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی‌دانم، همانا مردم دنیاپرستند و دین از سر زبان آنها فراتر نرود و دین را تا آنجا که زندگى‏شان را رو به راه سازد به دور دهانشان می‌گردانند و چون در بوته آزمایش گرفتار شوند دینداران، اندک گردند.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام حسین علیه‌السلام

خانه خراب نباشیم!

شخصی خانه ای مجلل ساخت و از امام حسین علیه‏ السلام خواست تبرّک کند امام پس از بازدید خانه چنین فرمودند:
خانه خود را خراب کردى و خانه دیگران را آباد نمودى، کسى که روى زمین است تو را مغرور کرده و آنکه در آسمان است (خدا) تو را دشمن داشته است.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام حسین علیه‌السلام

مبارزه با فساد

امام حسین علیه السلام فرمودند:
بر هیچ چشم مومنى روا نیست که ببیند خدا نافرمانى مى‏‌شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام حسن علیه‌السلام

پرهیزکاری و تقوای الهی

امام حسن علیه السلام فرمودند:
ای بندگان خدا، پرهیزکار باشید، و بدانید که هر کس پرهیزکار باشد، خداوند او را به خوبی از فتنه ها و آزمایش ها برآورد و در کارش موفق سازد و اسباب هدایت او را فراهم نماید.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام علی علیه‌السلام

انواع جهاد

امام علی علیه السلام در وصیت به حسنین علیهما السلام فرمودند:
خدا را، خدا را، درباره جهاد در راه خدا به مال‌هاتان و به جان‌هاتان و به زبان‌هاتان.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام علی علیه‌السلام

شعبان؛ ماه رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)

امام علی علیه السلام فرمودند:
رجب ماه من و شعبان ماه رسول خدا است.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام علی علیه‌السلام

گذشت و بردباری

امام علی علیه السلام فرمودند:
خشم خود را فرو بر و به هنگام قدرت، گذشت کن و در هنگام عصبانیت، بردبار باش و در وقت توانایى [بر انتقام]، ببخش، تا عاقبت بخیر شوى.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام علی علیه‌السلام

علت روی کار آمدن زمامداران نابکار

امام علی علیه السلام در توبیخ اصحاب خود فرمودند:
هان! سوگند به آنکه جانم در دست اوست، این جماعت بى‏ گمان بر شما چیره خواهند شد، نه به خاطر اینکه آنان از شما برحقّ‏‌ترند، بلکه بدان سبب که آنان در حمایت از باطل امیر خود مى‏‌شتابند و شما در حمایت از حق من کندى مى‌‏کنید.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

امام علی علیه‌السلام

ارزش لحظات

امام علی علیه السلام فرمودند:
نَفَس‏‌هاى تو، اجزاء و بخش‌هاى عمر توست، پس این نَفس‏‌ها را جز در مسیر طاعتى که تو را به خدا نزدیک کند، از دست مده و صرف مکن.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398