0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

راه نجات، دورى از ریا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در پاسخ به مردى که پرسید: اى رسول خدا، نجات در چیست؟ حضرت فرمودند: در این که بنده طاعت خدا را به خاطر مردم انجام ندهد.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

پذیرفته نشدن عمل همراه با ریا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند عملى را که در آن همسنگ ذرّه‌اى ریا باشد نمى‌پذیرد.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

بى نیازترین شریک‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداى سبحان مى‌فرماید: همانا من بى‌نیازترین شریکم (براى آنان که شریکى براى خدا قرار مى دهند!). پس، هر که کارى بکند و کسى جز مرا در آن شریک گرداند، من از آن کار بیزارم. آن کار براى کسى باشد که او را شریک من قرار داده است.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

بى پاداشى ریاکار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روز قیامت به ریاکار ندا مى‌شود: اى نابکار! اى فریبکار! اى ریاکار! عملت بر باد شد و مزدت از بین رفت؛ برو و مزد خود را از همان بگیر که به خاطر او کار مى‌کردى.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

ریاکاران، مغضوب خداوند

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
واى بر کسانى که دین را وسیله کسب دنیا مى‌کنند و با زبان نرم خود در برابر مردم به لباس میش در مى‌آیند، گفتارشان از عسل شیرین‌تر است و دل‌هایشان دل گرگ است. خداوند متعال مى‌فرماید: آیا به (رحمت) من مغرور مى‌شوند؟

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

روزه بى نتیجه‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند عزّ و جل مى‌فرماید: کسى که اندام‌هایش از حرام‌هاى من روزه ندارد، مرا چه حاجت که به خاطر من از خوردن و آشامیدن خوددارى ورزد؟!

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

روزه سه روز در ماه‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرکس در هر ماه، سه روز روزه بگیرد، مانند کسى است که همه عمر روزه گرفته باشد؛ زیرا خداوند عزّ و جل مى‌فرماید: «هر که یک کار نیک کند، ده برابر آن برایش منظور شود.»

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

آمرزش روزه دار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که یک روز براى دریافت ثواب الهى داوطلبانه روزه بگیرد، آمرزشش حتمى است.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

اجر روزه دار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس یک روز داوطلبانه روزه بگیرد، اگر به اندازه زمین طلا به او داده شود، اجر خود را کامل دریافت نکرده است و فقط در روز حساب (و قیامت) اجر کاملش را دریافت مى‌کند.

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

روزه، سپر آتش‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روزه، سپرى در برابر آتش است.