0
ویژه نامه ها

ز آسمان دل من خورشید و مه برآمد شب میلاد احمد با پور حیدر آمد همه شادی نمایید که میلاد نبی شد جلوه‌ی نور صادق ز بعدش منجلی شد میلاد حضرت...

ای نور یقین، سلام بر تو! ای محور دین، سلام بر تو! ای در شب تیره، آیت صبح ای نور...

مژده که میلاد شه خاتم است عید سعید نبى اکرم است مژده که مسرورى عالم رسید خرمى عالم و آدم رسید میلاد حضرت محمد (ص) مبارک باد

ای ششمین حجت پروردگار مذهب شیعه ز شما ماندگار شیعه اگر به مذهبش عاشق است به همت ولی خود صادق است میلاد امام صادق (ع) مبارک باد

یکی صادق، یکی احمد یکی عالی یکی اعلا یکی بنیانگر مکتب، یکی آرنده مذهب یکی نور نبوت را به دل ‌ها تافت تا محشر ...

دو نهال بارور در باغ دین روییده شد یاس‌هاى آسمانى در زمین روییده شد نخل حق در سرزمین مشرکین روییده شد لاله در باغ دل اهل یقین روییده شد میلاد...

بهار بی‏‌خزان، روی محمد بهشت جاودان، کوی محمد معطر ساخت گلزار جهان را شمیم تار...

حق چو دید آن نور مطلق در حضور آفرید از نور او صد بحر نور آفرینش را جز او مقصود نیست پاک دامن‌تر ز او موجود نیست سالروز میلاد پیامبر(ص)...

ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد سالروز میلاد نبی خاتم تبریک...

ای چراغ دانشت گیتی فروز تا قیامت پیشتاز علم روز آفرینش را کتاب ناطقی هل بینش را امامِ صادقی سالروز ولادت مؤسس فقه جعفری، حضرت امام جعفر...