0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته یکصد

کمک کردن مالی به دیگران، عامل موفقیت ما در پرتو قدرت‌‌های ماورایی است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و نه

موفقیت در دنیا و آخرت را با لقمه حلال برای خود و خانواده‌‌مان تضمین و قطعی کنیم.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و هشت

رمز موفقیت در میانه‌‌روی است، این ویژگی بزرگ را از خداوند در خواست کنیم.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و هفت

ملاک و معیار در موفقیت‌‌ها، محبت و دوستی شماست، ببین آن را صرف چه کس می‌‌کنی!
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و شش

با هدیه دادن به دیگران، معجزه این کار را از نزدیک لمس کنیم.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و پنج

لطف الهی را با احترام کردن به نیکان و صالحان به سوی خود جذب کنیم.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و چهار

بزرگی و عظمت ما در گرو و تواضع و افتادگی در محضر الهی است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و سه

به وسیله عیب پوشی دیگران، بلاها و گرفتاری‌‌ها را از خودتان دفع کنید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و دو

رمز موفقیت شما در مسائل اجتماعی وابسته به وسعت نظر و رفت و آمد با مردم است، تجربه کنید!
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود و یک

موفقیت ما در گرو رعایت کردن حقوق دیگران است، به این قانون پایبند باشید!
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته نود

قسم خوردن در کارها را ترک کنیم تا کلید رسیدن به مراتب بالاتر را به دست آوریم.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و نه

موفقیت شما در بازار به حرف و عمل خوتان بستگی دارد.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و هشت

رفتار آینده بچه‌‌ها وابسته به چگونگی برخورد ما با دیگران است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و هفت

کسی که برای خوشبختی دیگران تلاش می‌‌کند علاوه بر سعادت ابدی به خوشبختی خود تداوم می‌‌دهد.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و شش

تصمیم‌هایت را با در نظر گرفتن جوانب کار محکم کن که به سرعت نتایج آن را خواهی دید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و پنج

وقتی فهمیدی کاری ضرر دارد از آن پرهیز کن تا سعادتمند شوی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و چهار

با موفق‌‌ترین مردم معاشرت داشته باش تا به موفقیت برسی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و سه

موفقیت‌‌های زودگذر را فدای پیروزی‌‌های بزرگ کن، تا خوشبخت شوی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و دو

روحیه شاداب را در خود به وجود آوریم که سخت می‌‌گردد جهان بر مردمان سخت کوش.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | رازهای موفقیت در زندگی: نکته هشتاد و یک

تا کارت به نتجیه نرسیده است، آن را به عنوان یک راز از بقیه مخفی دار.
يکشنبه، 14 مهر 1398