0
ویژه نامه ها

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته یکصد

مدیر موفق کسی است که در وقت بروز مشکلات، توانایی و استعداد خود را نشان دهد.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و نه

برای حرکت به سوی موفقیت‌‌‌های نهایی ولخرجی و هزینه‌‌‌های بالایت را کاهش بده.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و هشت

مدیریت یک ویژگی است که با تلاش تو به دست می‌‎آید نه با ارث گذاشتن پدرت.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و هفت

کسی را مسئول دفتر و یا معاون خود قرار بده که موفقیت‌‌های تو را بزرگ‌نمایی نکند.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و شش

تا موفقیتی به دست آوردی خود را یکه تاز میدان ندان و آینده نگریت را از دست نده.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و پنج

این باور حقیقی را کلمه ذهن خود کن: هر تصمیم اشتباه یک قدم به سمت نابودی است.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و چهار

روحیه‌‎ات را همیشه متعادل نگه دار که نه در پیروزی مغرور شوی و نه در شکست ضعیف.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و سه

همیشه با ارزیابی دقیق از کارها، قدم‌‌های خود را به سوی موفقیت بردار.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و دو

آن‌چنان محکم برنامه‌‎‌ریزی کن که فکر کنی هیچ وقت نباید از برنامه‎‌هایت دست برداری.

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و یک

قبل از شروع به هر کاری، راه‌‌های نجات از شکست احتمالی را به دست بیاور.