0
ویژه نامه ها

تو را دست خدا آزاد کرده است

کسی خورشید را فریاد کرده است غریبی از شهادت یاد کرده است الا شهر حماسه، شهر خرم تو را دست خدا آزاد کرده است سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی...

فتح کرد وطن را خدای خرمشهر

دعای روح خدا بود و همتِ مردم که فتح کرد وطن را خدای خرمشهر هزارها یَلِ میدان، چُنان جهان آرا شدند فاتحِ این، نینوای خرمشهر سالروز آزادسازی...

ای شهرِ همیشه سبز و خرم

ای عطر نجیب نان و گندم! در موسم سبز فصل پنجم ای شهرِ همیشه سبز و خرم از خاطره ها نمی شوی گم! سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

در فتح و دلاوری نخستین شهر است

در فتح و دلاوری نخستین شهر است مدیون حماسه های تو این شهر است جانا ! تو محمّد جهان آرایی چشمان تو فاتحان خونین شهر است سالروز آزادسازی خرمشهر...

یک شهر به وسعت تمام ایران

یک شهر به وسعت تمام ایران دنیا ز کار ماست مات و حیران آزاد نموده ایم خرمشهر را با لطف خدا و لشکری از ایمان سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

پرچم فتح تو بر بام شب افراخته‌ایم

سال‌ها در تب تو سوخته و ساخته‌ایم پرچم فتح تو بر بام شب افراخته‌ایم تا تو یک بار دگر در کف ما آمده‌ای دل و جان یکسره در راه هدف باخته‌ایم ...

فتح تو یک معجزه ی روشن است

خُرّم و سرسبز بمان تا ابد ای وطن چلچله های نجیب فتح تو یک معجزه ی روشن است "نصر من الله و فتح قریب" سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

نام تو را بردم و قلبم شکست

مانده ز فهم تو دلم بی نصیب معجزه ی عشق، غرور غریب نام تو را بردم و قلبم شکست مثل شهیدان تو غریبی، غریب سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

پیغام شهید آمد از بالاها

پیغام شهید آمد از بالاها خیر است یقینا خبر فرداها آزاد شود سوریه و قدس و یمن با دست محمّد جهان آرا ها! سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

جاری شده از خون شهیدان نهری

جاری شده از خون شهیدان نهری  با فاصله و سکون و هجران قهری  در آتش و خون اگر چه تو سوخته ای  در خاطر ما هنوز خرمشهری سالروز آزادسازی خرمشهر...