مژده ای اهل ولا مبعوث شد بانی دین

مژده ای اهل ولا مبعوث شد بانی دین با نوای اقرا آمد رحمت للعالمین یا علی آماده شو بر یاری ختم رسُل یا خدیجه پیش پای مصطفی آور تو گل عید سعید...

بعثت ختم رسل بر مسلمین مسرور باد

ای مسلمانان جهان را نور افشانی کنید عشق پاک مصطفی در سینه زندانی کنید بعثت ختم رسل بر مسلمین مسرور باد زین سبب قلب عزیز فاطمه گردیده شاد ...

رحمت للعالمین حقش نبوت بود و بس

رحمت للعالمین حقش نبوت بود و بس ای رسول مهربان بر داد این قلبم برس ای رسول حق بده عیدی به من امشب همین مهدی آید با دو دستش گل بکارد در زمین ...

وارث نوح نبی و حضرت عیسی تویی

وارث نوح نبی و حضرت عیسی تویی اشرف مخلوق عالم در همه دنیا تویی خلق عالم رهنما زین پس نبی بر عالم است ایها العالم بدانید این رسول خاتم است ...

در حرا برپا ملائک جشن بعثت کرده اند

در حرا برپا ملائک جشن بعثت کرده اند مبعثی بر پا برای خلق امت کرده اند جبرییل از عرش امشب بر زمین آمد فرود تا که گوید بر نبی صدها سلام و صد...

عید من و نوروز من امروز تویی

اندر دل من مها دل افروز تویی یاران هستند و لیک دلسوز تویی شادند جهانیان به نوروز و به عید عید من و نوروز من امروز تویی عید نوروز مبارک باد

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است  خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است  به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی  این پیامی است که از دوست به یار...

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد تنها دل ساده ایست دارایی ما آن هم شب عید تقدیم تو باد عید نوروز مبارک باد

جشن نوروز تو را کم دارم

با تو از خاطره ها سرشارم جشن نوروز تو را کم دارم سال تحویل دلم می گیرد با تو تا آخر خط بیدارم عید نوروز مبارک باد

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز آمد درخت گل به بر امّا چه فایده؟ کان سرو گلعزار نیامد به بر هنوز اللهم...