خوش به حال کسی که ‌شیدا شد

رَهرُوانِ طریقت و رَهِ حق روزه هاتان قبولِ درگهِ حق خوش به حال کسی که ‌شیدا شد بنده ی خوب حق تعالی شد عید سعید فطر مبارک باد

عید فطر و بهار رحمت شد

عید فطر و بهار رحمت شد موسم خوبی و محبت شد عید لطف و عطا و غفران است روز بخشیدن گناهان است عید سعید فطر مبارک باد

رحمت و لطف خدایی در عید فطر

در عید فطر از رحمت و لطف خدایی دارم امیدی که شوم کرببلایی یاد امام و یاد شهیدان در راه عترت در راه قرآن عید سعید فطر مبارک باد

پیام وحدت و همبستگی در عید فطر

فطر از برای مسلمینِ کلّ دنیا دارد پیام وحدت و همبستگی ها باید شَویم ما مُحکم چو آهن شمشیر باشیم در پیش دشمن عید سعید فطر مبارک باد

من در قنوت عاشقی خوانم خدا را

من در قنوت عاشقی خوانم خدا را گلبانگ اللّهمّ اَهلَ الْکِبریا را نامه ‌سیاهم دانم به خوبی یا غافِرَ الذَّنْبْ اِغفِر ذُنوبی عید سعید فطر مبارک...

شد عید فطر و عید دلهای مطهّر

شد عید فطر و عید دلهای مطهّر گردیده پر از نور حق دلها سراسر این عید غُفران بادا مبارک بر روزه داران بادا مبارک عید سعید فطر مبارک باد

عید بخشش، عید غفران، عید رحمت، عید نور است

عید بخشش، عید غفران، عید رحمت، عید نور است رِزق جانِ روزه داران شادی و شور و سُرور است خدایا از وفا، به سائل کن عطا بده عیدی به ما، براتِ...

خوش به حال هر کسی که روزه دار واقعی بود

خوش به حال آنکه از عُمرِ گرامی می برد سود خوش به حال هر کسی که روزه دار واقعی بود خدایا کن قبول، عبادات مرا به حقّ فاطمه، به حقّ مرتضیٰ عید...

نورِ اهلَ الْکبریا تابَد به قلبِ روزه داران

نورِ اهلَ الْکبریا تابَد به قلبِ روزه داران ای خوشا آنکه شود زین پَس پُر از اَنوار ایمان پِیِ نزدیکی و تَقَرّب بر خدا   مدد گیرد دلم زِ ختمُ...

عید فطر است و دلم دارد عجب شور و نوایی

عید فطر است و دلم دارد عجب شور و نوایی شامِلم گشته نگاه رحمت و لطف خدایی رِسَد این نغمه از سَماوات و زمین حُلول ماهِ نو، مبارک مومنین عید...