تکبیر برلب هایمان ذکر اکید است

باشد زکات فطره شکر هر مسلمان این امر، واجب بر همه در روز عید است گردد نماز عید در این روز بر پا تکبیر برلب هایمان ذکر اکید است عید سعید فطر...

ماه رمضان رفته و شوال آمد

ماه رمضان رفته و شوال آمد بر بنده ی حق دولت اقبال آمد در اول این ماه بود فطر سعید آن عید ترین عید هرسال آمد عید سعید فطر مبارک باد

میهمانان خدا مژده که عید آمده است

میهمانان خدا مژده که عید آمده است طی شده ماه خدا ماه جدید آمده است بعد سی روز که بر خوان الهی بودیم میزبان بدرقه با فطر سعید آمده است عید...

ماه صیام رفت و دلم در هوای توست

ماه صیام رفت و دلم در هوای توست دلتنگیم همیشه و هر جا برای توست تا سال بعد زنده منم یا که مرده‌ام...! تا آخرین نفس دل ‌و  جان در فضای ‌توست ...

در بین مواعید قمر آمده است

امروز خدا به بنده اش می نازد در بین مواعید قمر آمده است عید آمده بهر عید بر پاست نماز هر بنده به عید مفتخر آمده است ای کاش که عیدمان مضاعف...

شیرینی کام ما شکر آمده است

تلخ است یقین، کام شیطان این روز شیرینی کام ما شکر آمده است یک ماه اطاعت و شکست شیطان امروز غنیمت ظفر آمده است عید سعید فطر مبارک باد

بار دیگر آمده‌ عید حبیب

روزه دارانی که گشته بی شکیب  بار دیگر آمده‌ عید حبیب آنکه باشد برهمه دلها طبیب  جود و احسان خدا باشد عجیب عید سعید فطر مبارک باد

عید فطر، روز رهایی آمده

عید فطر، روز رهایی آمده روز حق، روز خدایی آمده روز عشق و آشنایی آمده از سوی داور صدایی آمده پاکی طینت مبارک بر شما این همه عزت مبارک بر...

عید فطر، عید دعای مستجاب

عید فطر و عید دوری از عقاب عید فطر، عید دعای مستجاب  عید عشق و عید دوری از گناه  بردن دل سوی درگاه الاه عید سعید فطر مبارک باد

عید فطر و عید جود بی حساب

عید دوری از گناهان آمده عید عترت، عید قرآن آمده عید فطر و عید جود بی حساب عید فطر و عید خوب انتخاب عید سعید فطر مبارک باد