0
ویژه نامه ها

تا هلال ماه شوال از افق شد آشکار

تا هلال ماه شوال از افق شد آشکار ساقی از راه وفا، کام دل ناکام داد خلعتی از تار و پود نور بر اندام جان حضرت جانان ز لطف بیکران انعام داد ...

عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام داد

عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام داد عاشقان تشنه را از جام وحدت کام داد بعد چندی لب فروبستن ز اکل و شرب، دوست سفره‌ای گسترد از احسان و بار...

اول شوال عید فطر باشد روزه دار

فطره ات را در کناری نه، برای مستحق کن رعایت سنت شاهنشه لولاک را اول شوال عید فطر باشد روزه دار موسم افطار باشد ترک کن امساک را در نماز عید...

هزاران آفرین بر جانت ‌ای ماه

هزاران آفرین بر جانت ‌ای ماه روان عاشقان قربانت ‌ای ماه مبارک باد ماه عشق بازان که بنشینند در ایوانت ‌ای ماه عید سعید فطر مبارک باد

بینید الطاف خدا را

بینید الطاف خدا را  عید پر از لطف و عطا را از مرحمت در ماه رحمت  بخشیده ذات حق شما را عید سعید فطر مبارک باد

ماه خدا که ماه رفیع الکمال بود

ماه خدا که ماه رفیع الکمال بود هنگامه زدون زنگ ضلال بود در هر غروب و هر سحر دیده اشکبار قلب و دلم به وقت دعا پر جلال بود  عید سعید فطر مبارک...

اول شوال عید فطر باشد روزه دار

اول شوال عید فطر باشد روزه دار موسم افطار باشد ترک کن امساک را در نماز عید شرکت کن کنار مومنین می دهد مزدی نکو حق صائم دل پاک را عید سعید...

می رود ماه خدا و می رسد عید خدا

صد هزاران شکر برگو کردگار پاک را روزه بگرفتی زدودی از دلت خاشاک را می رود ماه خدا و می رسد عید خدا بنده مومن در این مه سرزده افلاک را عید...

عید فطر و عید رحمت آمده‌

عید فطر و عید رحمت آمده‌  عید فرصت، عید نعمت آمده‌ عید پاکی و طهارت آمده  عید شادی و مسرت آمده  عید سعید فطر مبارک باد

عید فطر آمد یاران

عید فطر آمد یاران  رحمت ریزد چون باران عید بخشایش هرجرم و گناه  خدا به بندگانش کرده نگاه  عید سعید فطر مبارک باد