0
ویژه نامه ها

عید آمد به کف نشان وصال

بر تو ای ماه آسمان و زمین تا به هفت آسمان مبارک باد عید آمد به کف نشان وصال عاشقان این نشان مبارک باد عید سعید فطر مبارک باد

عید بر عاشقان مبارک باد

عید بر عاشقان مبارک باد عاشقان عیدتان مبارک باد عید ار بوی جان ما دارد در جهان هم‌چو جان مبارک باد عید سعید فطر مبارک باد

رسید عید و ز ما ماه روزه کرد گذر

رسید عید و ز ما ماه روزه کرد گذر وداع باید کردش که کرد رای سفر به ما مقدمه عید فر خجسته رسید براند روزه فرخنده ساقه لشکر عید سعید فطر مبارک...

زیباترین عید خدا، فطر سعید است

عیدی که بر ما رحمت حق را نوید است زیباترین عید خدا، فطر سعید است هم چون شب قدرست برمومن شب عید بر مخزن لطف خداوندی کلید است عید سعید فطر...

به عید فطر بگیر از خدای خود عیدی

گناهکار! ز عفو خدا مشو نومید که ناامیدی از رحمت خداست حرام به عید فطر بگیر از خدای خود عیدی که میهمان خدا را خدا کند اکرام عید سعید فطر مبارک...

می رود ماه خدا و می رسد عید خدا

صدهزاران شکر برگو کردگار پاک را روزه بگرفتی زدودی از دلت خاشاک را می رود ماه خدا و می رسد عید خدا بنده مومن در این مه سرزده افلاک را عید...

نصیب روزه داران دیدن یار

به شادروان عزت روزه داران عیان بینند قدر و شانت ای ماه نصیب روزه داران دیدن یار در ایوان عظیم الشانت ای ماه عید سعید فطر مبارک باد

همه مهمان سلطان وجودیم

همه مهمان سلطان وجودیم خوشا بر سفره ی احسانت ای ماه نزول دفتر عشق و صعودش شب قدر است در دورانت ای ماه عید سعید فطر مبارک باد

شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد

شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید آمد جان از تن آلوده، هم پاک به پاکی رفت هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید...

بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد

بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد معشوق توعاشق شد، شیخ تو مرید آمد عید...