پیامک تسلیت اربعین

اربعین آمد ؛ دلم را غم گرفت بهر زینب عالمی ماتم گرفت سوز اهل آسمان آید بگوش ناله صاحب زمان آید بگوش جان اهل بیت عصمت بر لب است کاروان سالار...

اس ام اس اربعین حسینی

تا سایه سرت به سر محملم فتاد  برخاست آتش غم و بر حاصلم فتاد  یک اربعین بود که ندیدم جمال تو  وین است شعله ای که بر آب و گلم فتاد  اربعین...

پیامک اربعین حسینی

یک اربعین گذشته و زینب رسیده است بالای تربتی که خودش آرمیده است یا ایها الغریب سلام ای برادرم ای یوسفی که گرگ پیرهنت را دریده است اربعین...

اس ام اس تسلیت اربعین

اربعین وقف عزای زینبه بیقرار گریه های زینبه وقت روضه خوندن سر حسین توی کربلا برای زینبه اربعین حسینی تسلیت باد

پیامک اربعین حسینی

دوباره وقت غم و وقت عزاست اربعینِ حضرت خون خداست پیرهنای مشکی رو در نیارید قافله هنوز تو راه کربلاست اربعین حسینی تسلیت باد

پیامک اربعین

کربلا محشر کبراست بیا تا برویم تا ببینیم چه غوغاست بیا تا برویم دیده ی سیر و سلوک از همه آفاق بگیر کربلا منتظر ماست بیا تا برویم اربعین حسینی...

اس ام اس اربعین حسینی

یک اربعین به نیزه سر یار دیده ام یک اربعین چو شمع به پایت چکیده ام یک اربعین به ضربه شلاق ساربان بر روی خارهای مغیلان دویده ام اربعین حسینی...

پیامک اربعین حسینی

کاسه‌ صبر من از گریه گهی پُر می شود اشک روی قاب عکس کربلا دُر می شود گریه پاک عزای تو مراهم پاک کرد آب الوده به دریا می رسد کُر می شود اربعین...

اس ام اس تسلیت اربعین

باز هم اربعین رسیده بیا باز هم از تو بی خبر ماندم عاشقانت زیارتت کردند من ولی باز پشت در ماندم اربعین حسینی تسلیت باد

پیامک اربعین

کاروان آمده و برگ خزان می ریزد باز از چشم حرم دُرِّ گران  می ریزد هرکه دنبال گل گمشده ای می گردد درد از عاطفه های نگران می ریزد راه بگشای...