0
ویژه نامه ها

پیامک شعر عاشقانه

پیامک شعر عاشقانه دل جز ره عشق تو نپوید هرگز جز محنت و درد تو نجوید هرگز صحراى دلم عشق تو شورستان کرد تا مهر کسى در آن نروید هرگز

sms عاشقانه

 sms عاشقانه ﺑﻮﺩ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻗﻮﺕ ﺩﻝ ﻣﻨﻮﺭ ﺷﺪ ﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﺳﺎﺣﺖ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻝ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﻝ

پیام عاشقانه

پیام عاشقانه می زند فقط به یاد عشقت این نبض جز تو من به کس نگفته بودم این رمز گر بری سفر به پای تو کنم صبر تا چمن به زیر پای من شود سبز

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه دل جز ره عشق تو نپوید هرگز جز محنت و درد تو نجوید هرگز صحرای دلم عشق تو شورستان کرد تا مهر کسی در آن نرود هرگز

پیام عاشقانه

 پیام عاشقانه دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین بیا ای ابر...

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه خیلی وقته چشمهایم از فکر تو بارانیست سال هاست دریای دلم از عشق تو طوفانیست دیگر کاسه صبرم شده لبریز از درد بی تو بودن خدایا...

پیامک شعر عاشقانه

پیامک شعر عاشقانه تو را بر کوه خواندم آب می شد به دریا گفتمت بی تاب می شد چو بر شب نام پاکت را سرودم ز خورشید رخت سیراب می شد

پیامک عاشقانه

پیامک عاشقانه شب نیست که آهم به ثریا نرسد از چشم ترم آب به دریا نرسد میمیرم از این غصه که آیا روزی دیدار به دیدار رسد یا نرسد

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه بردامن تو دست نیازم بادا پیوسته غم تو دلنوازم بادا همواره خیالت که در آغوش من است آگاه زمن و سوزوگدازم بادا

sms عاشقانه

sms عاشقانه گفتم به گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که هم رنگ منی