شعر عاشقانه

شعر عاشقانه من بهار را بی تو دوست ندارم من عشق را بی تو دوست ندارم من نفس کشیدن را بی تو دوست ندارم من زندگی را بی تو دوست ندارم

پیامک عاشقانه

پیامک عاشقانه ای نگاهت رونق فردای من در تو معنا می شود دنیای من ای کلامت بهترین اثبات عشق با تو ماندن آرزوی رویای من

پیام عاشقانه

پیام عاشقانه شاد باش که از شادی تو دلشادم تا تو شادی ز غم هر دو جهان آزادم لذت زندگی من همه خرسندی توست بی وفایم که وفایت برود از یادم

sms عاشقانه

sms عاشقانه من و تو از تبار بی کسانیم در این غوغا چه کس را دوست بنامیم کسی نشنیده فریاد کمک را کمک کن تا برای هم بمانیم

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه نفس بده که برات نفس نفس بزنم نفس به جز تو نخواهم برای کسی بزنم مرا اسیر خود کردی دعایم کن که آخرین نفس را در این قفس بزنم

اس ام اس عاشقانه

 اس ام اس عاشقانه بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ،...

پیام کوتاه عاشقانه

پیامک عاشقانه ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمتتا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باورمکن که دست ز دامن بدارمت

پیام عاشقانه

پیام عاشقانه در باغ دلم جوانه ای باید و نیست شوق غزل ترانه ای باید و نیست خواهم که تو را ببینم اما چه کنم دیدار تو را بهانه ای باید و نیست

پیامک عاشقانه

پیامک عاشقانه تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت می توان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف سخت محتاج به گرمای پر و بال توام

پیامک شعر عاشقانه

پیامک شعر عاشقانه شبها که بی تو پلک غزل بسته می شود از لحظه های بی تو دلم خسته می شود باور نمی کند دل مغرور و ساکتم هر لحظه بیشتر به تو وابسته...