دعاي يک زن موفق : خدايا ، از تو خردمندي مي خواهم تا همسرم را درک کنم ،...

دعاي يک زن موفق : خدايا ، از تو خردمندي مي خواهم تا همسرم را درک کنم ، عشق مي خواهم تا او را ببخشم . بردباري مي خواهم تا شرايطش را بپذيرم ، زيرا...

قلمراد مي رود خارج و با خودش سه کيلو قند مي برد . ازش مي پرسند : اينها...

قلمراد مي رود خارج و با خودش سه کيلو قند مي برد . ازش مي پرسند : اينها را کجا مي بري ؟ ميگه : آاخر شنيده ام غربت تلخ است .

هه هه هه..... ببخشيد ، يه لحظه تو رو تو ذهنم تجسم کردم ، نتونستم جلوي...

هه هه هه..... ببخشيد ، يه لحظه تو رو تو ذهنم تجسم کردم ، نتونستم جلوي خنده مو بگيرم !

اگر کسي بهت : 1 اس ام اس داد يعني بيادته! 2 تا داد دوست داره !! 3 تا داد...

اگر کسي بهت : 1 اس ام اس داد يعني بيادته! 2 تا داد دوست داره !! 3 تا داد ميخوادت !! 4 تا داد عاشقته !! 5 تا داد يعني خطش ايرانسله .

وقتي که رفتي هم روحم سوخت هم جيگرم . با رفتنت دوگانه سوزم کردي .

وقتي که رفتي هم روحم سوخت هم جيگرم . با رفتنت دوگانه سوزم کردي .