0
ویژه نامه ها

ای شیعه، دست افشان شو و تبریک بر دلها بگو

خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان  شیعه مبارک باد گو، بر یازده...

روز وصل فاطمه با حیدر است

روز وصل فاطمه با حیدر است آن که سادات را به جنت سرور است بیت پاک مصطفی غرقاب نور خیل مشتاقان دین غرق سرور سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت...

جشن وصل دو گل پیغمبر است

بر همه عالم، تهنیت بادا جشن پیوندِ حیدر و زهرا جشن پیوند دو نور داور است جشن وصل دو گل پیغمبر است سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا...

جان و تن من وقف علی و زهراست

امشب به دلم رحمت حق حکمفرماست جان و تن من وقف علی و زهراست این وصلت پر خیر چه غوغایی کرد در عالم و آدم به خدا بی همتاست سالروز ازدواج امام...

خنده بر لب عالم همه مبارک

خنده بر لب عالم همه مبارک        وصال علی و فاطمه مبارک عاشق، به لبش مدح و سرور و آوا عاشق، به دلش عشقِ علی و زهرا سالروز ازدواج امام علی...

سری که نهان بود درخشید مبارک

سری که نهان بود درخشید مبارک بر روی زمین وصل دو خورشید مبارک در کشور دل وصل دو دلدار مبارک بر احمد و بر خالق دادار مبارک بر فاطمه و حیدر...

تبریک بگویید به زهرا و علی

با اذن پدر جان جهان گفت: بلی بخشیده نبی ولای خود را به ولی پیوند زمین و آسمان است! همه تبریک بگویید به زهرا و علی سالروز ازدواج امام علی...

از این وصال مبارک خدا هدف دارد

از این وصال مبارک خدا هدف دارد چقدر حضرت خاتم به دل شعف دارد دلم هوای ضریح شه نجف دارد عروسی علی و فاطمه است، کف دارد سالروز ازدواج امام...

از این به بعد، دو عاشق کنار هم هستند

از این به بعد، دو عاشق کنار هم هستند تجلّی هم و آیینه دار هم هستند به روی سفره ی خود نان بیار هم هستند چو کوه پشت هم و دوستدار هم هستند دوباره...

پیوند آسمان و زمین است و کائنات

پیوند آسمان و زمین است و کائنات خوشحال ازین عروسی زیبا و بی ریاست خورشید و ماه در دو جهان گر بُوَد یکی زهراست ماه روشن و خورشید مرتضی‌ست ...