0
ویژه نامه ها

بالاتر از همه، به خدا یار دین شدی

تو در گذشت عمر خودت با رسول ما بالاتر از همه، به خدا یار دین شدی بسیار با دعای تو مومن شدند و بعد تو مادرانه مادر این مومنین شدی وفات حضرت...

اشک غمت به ساحل پلک ترم نشست

مادر حلال کن که دعایم اثر نکرد شرمنده ام قنوت عشایم اثر نکرد اشک غمت به ساحل پلک ترم نشست  سنگ فراق، شیشه قلب مرا شکست  امن یجیب خواندن من...

امشب که برایتان کفن آمده است

امشب که برایتان کفن آمده است بشمار گمانم که یکی کم باشد در این دهم ماه دل ما فکر عصر دهم ماه محرم باشد وفات حضرت خدیجه علیها السلام تسلیت...

ای اولین اسلام آور تا همیشه

اسلام ما با یاری تو پا گرفته ای اولین اسلام آور تا همیشه با بودن تو مصطفی دل گرم می شد ای بر سر دین سایه گستر تا همیشه وفات حضرت خدیجه علیها...

حق است اگر در رتبه‌ات عمری بگوییم

حق است اگر در رتبه‌ات عمری بگوییم دین خدا یکجا سند خورده به نامت با این که بر عرش خدایت پا نهادی رفتی و داغی بر دل زهرا نهادی وفات حضرت خدیجه...

خلق خدا ماندند در نوع قیامت

زهرا فقط در دامن تو رشد کرده ای مادر زهرا همین بس در مقامت طرز جهاد تو زبان زد مانده بانو خلق خدا ماندند در نوع قیامت وفات حضرت خدیجه علیها...

اسلام بی تو بی گمان در شعب می‌مرد

اسلام بی تو بی گمان در شعب می‌مرد دین خدا با همتت دین خدا شد تو اجر زحمت‌های احمد بودی اما مزد تو بانو! حضرت خیرالنسا شد وفات حضرت خدیجه...

دادی همه هست خویش در راه خدا

دادی همه هست خویش در راه خدا پس هرچه دهد خدا به تو کم باشد تو مادری و شفاعت ما محشر بر یک نخ چادر تو محکم باشد وفات حضرت خدیجه علیها السلام...

میان آن همه تکذیب شهر، ایمان داشت

میان آن همه تکذیب شهر، ایمان داشت زدند سنگ اگر بر رسول، سنگر شد شد اولین زن تاریخ که گل اسلام به عطر اشهد توحید او معطر شد وفات حضرت خدیجه...

سرمایه‌ات خرج مسلمانی ما شد

سرمایه‌ات خرج مسلمانی ما شد حق مسلمانی ما با تو ادا شد دستت کلید قفل های بسته بوده پیغمبر از دستان تو حاجت روا شد وفات حضرت خدیجه علیها السلام...