0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

چقدر دور و برت همهمه بر پا شده است

چقدر دور و برت همهمه بر پا شده است نه! قیامت نشده محشرکبری شده است آب را در وسط راه کسی گل کردند علقمه گریه کن حضرت سقا شده است شهادت حضرت...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

چرا افتاده‌ای ای سرو خسته

چرا افتاده‌ای ای سرو خسته چرا خون بر دو چشمانت نشسته دو چشمت وا کن و بنما نظاره به دیدن آمده پهلو شکسته شهادت حضرت ابالفضل علیه السلام تسلیت...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

کنارِ‌علقمه غوغا به پا شد

کنارِ‌علقمه غوغا به پا شد حرم یک مرتبه ماتم سرا شد حسین آمد ولی سقا نیامد گمان عباس ما حاجت روا شد شهادت حضرت ابالفضل علیه السلام تسلیت باد
دوشنبه، 18 شهريور 1398

خون و خاک و تیر با چشم شما آغشته بود

خون و خاک و تیر با چشم شما آغشته بود دور تا دورت شکسته تیغ بود و دشنه بود خون فرقت در میان هر دو ابرویت نوشت ساقی لب تشنگان عباس خود لب تشنه...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

ای وای که آب آور لشکر به زمین خورد

ای وای که آب آور لشکر به زمین خورد بر دیده‌‌ی سقّای حرم، نیزه‌‌ی کین خورد در روبرویش کوفه نمی‌‌شد چو حریفش چند ضربه‌‌ی بی‌‌فاصله از سمت پسین...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

حسین که بر دو دستش، نشسته خونِ عباس

حسین که بر دو دستش، نشسته خونِ عباس چگونه تا حرمگاه، رَود بدون عباس به دیده‌اش هویداست، سپرده در بیابان پیکر پاک و نعشِ، آلاله‌گون عباس شهادت...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

خشکیده اگر نایت در آب فرات پایت

خشکیده اگر نایت در آب فرات پایت دیدی لب یاران را با دیده بینایت حقّا که ابا فضلی، سرلشکر با فضلی ای ماه بنی هاشم، سر تا کف پا فضلی شهادت...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

اباالفضلی و بر نفس، امیری

اباالفضلی و بر نفس، امیری که لب تشنه لبِ آب بمیری ولی دست ستم پیشه نگیری رهِ خواری و ذلت نپذیری شهادت حضرت ابالفضل علیه السلام تسلیت باد
دوشنبه، 18 شهريور 1398

با منصب سقایی، عطشان لب دریایی

با منصب سقایی، عطشان لب دریایی خشکیده لب و نایی، عطشان لب دریایی با این دل شیدایی، عطشان لب دریایی حقّا که تو آقایی، عطشان لب دریایی شهادت...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

تو که پرورده‌ای لایق، به درگاه حسین بودی

تو که پرورده‌ای لایق، به درگاه حسین بودی به وقت شادی و ماتم، به همراه حسین بودی سرای سینه‌ات هر دم، لبالب از وفا باشد که یاد تشنه کامان در،...
دوشنبه، 18 شهريور 1398