انقلاب بيدارساز (2)
تاثير انقلاب اسلامي بر افغانستان، به دليل اشتراكات فرهنگي و زباني دو كشور، پيش از پيروزي انقلاب در قالب مقاومت مردم در برابر كودتاي كمونيستي...
سه‌شنبه، 17 آذر 1388
انقلاب بيدارساز (1)
انقلاب اسلامي ايران به عنوان نقطه آغاز خيزش بيداري اسلامي در نيمه دوم قرن بيستم، شروع دوره جديدي از ظهور اسلام با رويكرد سياسي را براي جهان اسلام...
سه‌شنبه، 17 آذر 1388
نامه‌های متقابل - اسناد افتخار (2)
پس از تفحص دقيق در آنچه بايد تفحص كرد و پس از بررسي دقيق تحول روابط و وضعيت فعلي ميان عراق و ايران و خطراتي كه منطقه را در برگرفته و محيط بر...
شنبه، 25 مهر 1388
نامه‌های متقابل - اسناد افتخار (1)
'...با پيشنهاد شما در مورد مبنا قرار دادن عهدنامه 1975 موافقت مي‌شود... ما عقب‌نشيني خود را از روز جمعه هفدهم اوت 1990 آغاز و نيروهاي خود را...
شنبه، 25 مهر 1388
انقلاب اسلامي و تجديد حيات زن مسلمان
انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) همچنان که در همه ابعاد تحولي عميق ايجاد کرد. در جهت تجديد حيات زن مسلمان نيز نقش تعيين کننده...
يکشنبه، 12 مهر 1388
آن صورت هاي نوراني (درآمدي بر چگونگي تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)
در طليعه ي انقلاب هم زمان با روي کار آمدن دولت موقت، نيروهاي انقلابي که در فروپاشي رژيم گذشته و پيروزي نهضت، نقش اصلي و اساسي ايفا مي کردند،...
شنبه، 27 تير 1388
تاثیر انقلاب اسلامي ایران بر عراق
اگر چه مسأله صدور انقلاب اسلامي وسيع ترين و عميق ترين پيوندها را با مسايل عراق دارد اما در حد محدود اين پژوهش و صرفاً با اتکا به يافته هاي مختصري...
جمعه، 29 خرداد 1388
انفجار نور انفجار اطلاعات
انقلاب کبیر یعنی چه؟ چرا به بعضی از انقلاب ها (مثل انقلاب فرانسه و شوروی کمونیست و...)لقب کبیر می دهند و به خیلی های دیگر، نه؟ تفاوت انقلاب اسلامی...
دوشنبه، 25 خرداد 1388
تاثير انقلاب اسلامي بر کشورهاي منطقه خليج فارس
به نظر مي رسد هيچ جنبه ي ديگري از انقلاب اسلامي به اندازه ي مسئله ي «صدور انقلاب» و تهديد ثبات منطقه و امنيت منافع غرب، ترس دولت هاي غربي و دولت...
دوشنبه، 25 خرداد 1388
تأثير انقلاب اسلامي بر کشورهاي خاورميانه
وقوع انقلاب اسلامي زمينه ساز نهضت شيعي در کشور لبنان و الهام بخش رهايي مردم شيعه ي مناطق جنوب اين کشور شد. اين امر، بخصوص با توجه به سال هاي...
دوشنبه، 25 خرداد 1388
انقلاب اسلامي و رستاخيز شيعه
هر چند انقلاب اسلامي الگويي عملي در عصر حاضر براي جنبش هاي اسلامي عرضه داشته، اما به نظر مي رسد به دليل ايفاي نقش اسلام شيعي به عنوان ايدئولوژي،...
دوشنبه، 25 خرداد 1388
تأثير انقلاب اسلامي بر شيعيان عربستان
بافت جامعه عربستان جداي از سيستم حکومتي و قبايل و خانواده هاي وابسته به حکومت همانند جوامع ديگر در جهان سوم نيست. اين کشور شامل مردمي محروم،...
شنبه، 23 خرداد 1388
شوراهاى اسلامى
پـيـروزى انـقـلاب اسـلامى ايران در سال 1357 (ه . ش ) كه عظيم ترين حركت مردمى در تاريخ مـعـاصـر ايـران و حـتـى جـهـان مـى باشد، از جهت هاى گوناگون...
سه‌شنبه، 29 ارديبهشت 1388
تفكر ديني در جهان
تفکر ديني ، نوعي انديشه مبتني بر ارزشهاي معنوي و الهي است و احياي تفکر ديني درواقع ، به چرخش درآوردن منظومه فکري و عملي انسان در مدار اصول ثابت...
پنجشنبه، 3 ارديبهشت 1388
تكاپو براي بيداري و وحدت اسلامي
انقلاب شکوهمند مردم ایران در فبروری سال 1979 با اهداف و شعارهای اسلامی به پیروزی رسید . این انقلاب ابعاد مختلف زندگی مردم ایران را تحت تأثير...
پنجشنبه، 3 ارديبهشت 1388
وجوه تمايز انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلاب هاي بزرگ جهان
بررسي ويژگي هاي منحصر به فرد انقلاب اسلامي ، وجوه تمايز انقلاب اسلامي با ساير انقلاب هاي بزرگ جهان ، نظير انقلابهاي فرانسه و روسيه نويسندگان...
پنجشنبه، 3 ارديبهشت 1388
انقلاب اسلامي و تاثيرات آن بر جهان اسلام
تحليلگران غرب ، پيروزي انقلاب اسلامي را به مثابه زلزله اي که جهان را به لرزه درآورد ، توصیف کرده اند. اين توصيف از آن جهت برازنده ی انقلاب اسلامي...
پنجشنبه، 3 ارديبهشت 1388
طب سنتي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سين حاتمي، رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت‌و‌گوي تفصيلي با خبرنگار اجتماعي فارس، درباره دستاوردهاي طب سنتي در 30 سال...
پنجشنبه، 3 ارديبهشت 1388
تكثير سلولي روي داربست نانوالياف
پژوهشگران اصفهاني، موفق به ساخت داربست نانوالياف پلي‌كاپرولاكتون به‌‌عنوان ماتريكس خارج سلولي براي بكارگيري در مهندسي بافت شدند كه در مقايسه...
پنجشنبه، 3 ارديبهشت 1388
دستاوردهای انقلاب
توليد پروتئين نوتركيبي از ژن 2 HER در درمان سرطان سينه از سوي پژوهشگران ژنتيك دانشگاه تربيت مدرس، پروتئين نوتركيبي از ژن 2 HERكه بيان بيش از...
سه‌شنبه، 1 ارديبهشت 1388