0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
اختراعات بسیار مهم انقلاب صنعتی دوم

اختراعات بسیار مهم انقلاب صنعتی دوم

تغییرات اساسی و عمیق در ساختار سیاسی، روابط اقتصادی و تحولات فنی را می توان "انقلاب" نامید. بسیاری از ماشین آلات ابداع و پیشرفت‌هایی قابل توجه...
پنجشنبه، 2 آبان 1398
تاریخ نگاری سنتی

تاریخ نگاری سنتی

از منظر فوکو، تاریخ مجموعه ای از پراکندگی‌ها و تکه تکه‌هایی است که در نگاه نخست، پیوستگی و تکامل مینمایند اما در حقیقت، تکه‌هایی جداشده، اتفاقی...
شنبه، 27 مهر 1398
قدرت در اندیشه فوکو

قدرت در اندیشه فوکو

به اعتقاد فوکو، این حقیقت‌های ناب دست نایافتنی- که محور آنها خود آفرینی است- ذاتا ضد قدرت اند و به همین دلیل به طور کلی، نقشی رهایی بخش دارند.
شنبه، 27 مهر 1398
نگاه فوکو به رشته‌های علمی

نگاه فوکو به رشته‌های علمی

اعتقاد فوکو، رشته علمی حاصل همه گزاره‌های حقیقی در مورد یک موضوع یا حتی مجموع همۀ گزاره‌های منسجم درباره یک امر واحد نیست، بلکه ترکیبی از خطا...
شنبه، 27 مهر 1398
ارتباط درونی دانش و قدرت

ارتباط درونی دانش و قدرت

فوکودر تحلیل‌های خود، گاه ذات اولیه ای برای امور مختلف مانند قدرت و تنبیه در نظر می گیرد و همین امر نشانگر اعتقاد وی به نوع ملایم و پویای نام...
شنبه، 27 مهر 1398
غیر نیت‌مند بودن قدرت

غیر نیت‌مند بودن قدرت

فوکو معتقد است، مرجع قدرتی وجود ندارد که روابط قدرت را توضیح دهد، بلکه، محاسبه سراسری حاکم بر آنها، زمینه تبیین شان را فراهم می آورد.
شنبه، 27 مهر 1398
نگاه توزیعی به قدرت

نگاه توزیعی به قدرت

قدرت امتیازی نیست که بتوان از آن برخوردار شد؛ همچنین امری نیست که بتوان آن را تصاحب کرد، یا قراردادی که معامله ای انجام دهد یا فتحی که قلمروی...
شنبه، 27 مهر 1398
قدرت معطوف به حیات

قدرت معطوف به حیات

واژه "قدرت معطوف به حیات" که از نوآوری ها یا به عبارت دقیق تر کشف های - فوکو به شمار می رود، به قدرتی اشاره می کند که جنبه ایجابی آن بر بعد سلبی...
شنبه، 27 مهر 1398
مؤلفه‌های تبارشناسی

مؤلفه‌های تبارشناسی

تحلیل تبارشناختی با پیش فرض‌های ویژه‌‌ای واقعیت‌های بشری را مورد بررسی قرار میدهد و آنها را از پشت لنزی ویژه می بیند.
شنبه، 27 مهر 1398
تحلیل تبارشناسی نیچه‌ای

تحلیل تبارشناسی نیچه‌ای

فوکو اساسا با پرسشی کانتی در خصوص بررسی امکان امور سروکار دارد، اما تفاوت‌ وی با کانت در آن است که او این امکان را به صورت تاریخی مورد توجه قرار...
شنبه، 27 مهر 1398