ثمرات قانون مداری در جامعه
لازمه ی زندگی اجتماعی، وجود اصطکاک و برخورد بین منافع و خواسته های افراد است و هیچ جامعه ای از این تعارضات در امان نمی باشد، لکن جامعه ای می...
يکشنبه، 19 مرداد 1399
آفات و آسیب های مهلک خبرنگاری
یکی از آسیب های خبری که می توانند به نوعی منجر به شیوع ناهنجاری ها و اشاعه فحشا در جامعه شود، روی آوری به اخباری که در ادبیات خبرنگاری از آن...
سه‌شنبه، 14 مرداد 1399
کرامت انسان در اندیشه دینی
دین به عنوان برنامه زندگی انسان بهترین راه های رسیدن به عزت نفس و کرامت حقیقی را به بندگان نشان داده است که با بررسی دقیق می توان به مواردی مهم...
يکشنبه، 12 مرداد 1399
ماجرای جمعیت و قدرت
کثرت عرضی جمعیت در بقای طولی آن تاثیر مستقیم دارد به این معنا که تعداد معتقدان به یک اندیشه اگر در یک زمان و در عرض هم زیاد باشد این ضامن بقای...
چهارشنبه، 25 تير 1399
قتل‌ های ناموسی! چرا؟
با بررسی چند نمونه از پرونده قتل‌های ناموسی، به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که "توسعه ابزارهای ارتباطی و عقب‌ماندگیِ فرهنگی جامعه ایران...
يکشنبه، 22 تير 1399
رابطه‌ی نرخ ارز و مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور
یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بررسی روز، مسئله‌ی مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور است. مسئله ای که عوامل بسیاری می‌تواند بر روی آن تاثیرگذار باشد....
يکشنبه، 15 تير 1399
چه مشکلاتی با مهاجرت حل نمی شوند
مهاجرت، پدیده‌ای است که عده ی بسیاری، آن را راه حلی تمام عیار برای غلبه بر تمام مشکلات زندگی خود می دانند. به گمان این افراد، مهاجرت به سرزمینی...
شنبه، 14 تير 1399
نگاهی آماری به مهاجرت اتباع خارجی به ایران
دیدگاه غالب، درباره‌ی وضعیت مهاجرت در ایران به این صورت است که ایران یکی از کشورهایی است که سالانه تعداد زیادی مهاجرت از آن به کشور‌های دیگر...
پنجشنبه، 12 تير 1399
فضای ولنگار مجازی و رومیناهایی که عشق می‌خواهند
اگربخواهیم به صورت خلاصه اعلام کنیم باید این موضوع را در حد خودش ببینیم ولی بحث مهمی است. همچنین باید به نظام معنایی، به تغییرات و تحولات فرهنگ...
دوشنبه، 19 خرداد 1399
مفهوم جامعه سیاسی مستقل
در جست وجوی راه هایی برای تعدیل، موازنه و کنترل رابطه‌ی میان دولت و جامعه، به گونه ای که حقوق عمومی و خصوصی هر دو به نوعی مورد حمایت قرار گیرند.
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
مبناهای منطقی برای اولویت دولت مدرن
حاکم قدرت کافی دارد که قوانین حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی را حفظ کند.
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
دشواری های جدی دولت مدرن
رسیدن به نوعی داوری درباره دولت مدرن با دشواری های جدی مواجه است، به خصوص اگر خواسته باشیم آن را در رابطه با تاریخ نظام دولت ‌ها و پیوندهای متقابل...
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
برگزاری انتخابات منظم در دولت مدرن
فکر دولت دموکراتیک مدرن هم چنان پیچیده و مورد منازعه است. خود سنت لیبرال دموکراتیک یکی از ناهمگون ترین مجموعه های فکری است.
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
گسترش قدرت دستگاه اداری دولت
مفهوم حقوق بین المللی که در چارچوب پدیده ی جدید «جامعه‌ی جهانی دولت‌ها» شکل گرفت، از سوی حقوق دانان بین المللی، به خصوص ریچارد فالک و آنتونیو...
سه‌شنبه، 19 فروردين 1399
دولت‌های مطلقه
پادشاه مطلقه در رأس نظام جدیدی از فرمانروایی قرار داشت که مرتبة متمرکزتر شده، و به دعوی قدرت برتر و تقسیم ناپذیر متصل شده بود
سه‌شنبه، 19 فروردين 1399
تاریخ و جغرافیای مختصر دولت‌های اروپایی
طی قرن‌های پس از تجزیه ی امپراتوری روم، «اروپا» شاهد شکل گیری یک جامعه‌ی امپراتوری دیگر نبود، هر چند دائما مشغول جنگ بود و در معرض هجوم های خارجی...
سه‌شنبه، 19 فروردين 1399
پیوند روشنگری با علم اجتماعی
فعالان روشنگری از کاربرد اصطلاح «جامعه» اکراه نداشتند، ولی کمتر به تعریف آنچه از این کلمه در نظر داشتند می‌پرداختند.
سه‌شنبه، 19 فروردين 1399
انقلاب فرانسه و پی‌آمدهای‌ آن
تغییرات اجتماعی‌ای که انقلاب فرانسه با خود به همراه آورد - به ویژه پیدایش طبقه ی متوسط به لحاظ اقتصادی قدرتمند نیروی اجتماعی تازه‌ای را در ساختمان...
سه‌شنبه، 19 فروردين 1399
انسان بنده‌ی عادات عقل خود است
محقق جامعه باید تمایزی را که میان فعالیت و کشمکش قائل می‌شود، در مورد سایر اشکال تجربه‌ی اجتماعی نیز قائل شود؛ و همه‌ی اینها را در جست وجوی داوری...
سه‌شنبه، 19 فروردين 1399
نقش زنان در جامعه غربی
مردان روشنگری، مانند نسل‌های فراوان مردان اروپایی پیش از خود، از فضایل خانه‌داری زنان نیز تمجید می‌کردند، و سخت بر این عقیده بودند که پاکدامنی...
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399