نظام‌های امپراتوری و فئودالیسم
سیاست مداران امپراتوری، خود را با کشمکش و توطئه در میان گروه‌ها و طبقات مسلط و مراکز شهری محلی مشغول می‌کردند
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399
ظهور زنان در محافل جامعه
زنان در هر رابطه‌ای، و در مدیریت هر کلیسا و حکومتی وارد می‌شوند و هیچ مردی که مشمول لطف و عنایت آنان قرار نگرفته باشد، نمی تواند انتظار موفقیت...
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399
نظام سیاسی طبقات اروپا
قدرت عمده‌ی رقیب نظام فئودالی قرون وسطا و شبکه‌ی شهری، خود کلیسای کاتولیک بود.
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399
علم جامعه‌ی مدرن
مونتسکیو بر این باور است که قوانینی در طبیعت وجود دارند که می توان آنها را در مورد همه‌ی مردم به کار بست، زیرا از «از سرشت وجود ما» استخراج شده‌اند.
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399
شکل‌های متنوع دولت
گسترش و توسعه ی اروپا، در شکل گیری نقشه‌ی سیاسی دنیای مدرن تأثیری تعیین کننده داشته است.
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399
انقلاب و اصلاح در جامعه (قسمت اول)
توجه ما در این مقاله بیشتر به تبعاتی معطوف است که این انقلاب‌ها برای ظهور جامعه شناسی و سایر علوم انسانی به مثابه رشته‌های نهادی شده داشته‌اند.
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399
انقلاب و اصلاح در جامعه (قسمت دوم)
انسان حقوق غیر قابل واگذاری نظیر آزادی بی حد و حصر دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، عدم بازداشت خودسرانه، و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
سه‌شنبه، 12 فروردين 1399
روشنگری و تکوین علم اجتماعی
روشنگری، که به زعم هواخواهان آن عقل را همچون نور منتشر می کرد، نقش بسیار تعیین کننده ای در پیدایش علوم اجتماعی داشت.
دوشنبه، 11 فروردين 1399
اراده و اختیار انسان (قسمت اول)
انسان هم از درون و هم از بیرون در معرض تحریک، تلقین، فریب و تحمیل قرار دارد، اما هنگامی که لحظه عمل فرا می رسد، الزام بر عمل، تنها امری درونی...
جمعه، 8 فروردين 1399
اراده و اختیار انسان (قسمت دوم)
محدودیت‌های انسان از حیث دامنه، همه از یک نوع نیستند. برخی از محدودیت‌ها، دامنه‌ای کوتاه دارد و تنها در مقطع معینی از زندگی مطرح است و با سپری...
جمعه، 8 فروردين 1399
مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت در ایران و 10 کشور صنعتی در 50 سال اخیر
نرخ رشد جمعیت که مقدار افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به صد نفر از همان جمعیت نشان می‌دهد، معمولاً به دو نوع رشد جمعیت تقسیم‌بندی...
دوشنبه، 4 فروردين 1399
مراتب اجتماعی و ساختار اجتماعی
بیشتر فیلوزوف‌ها «philosophe» به طبقات بالای جامعه تعلق داشتند. برخی از آنها اشراف زاده و برخی ملاک بودند و برخی دیگر به محیط‌های دانشگاهی تعلق...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
ظهور جامعه شناسی و علوم اجتماعی (قسمت اول)
این نوشته می کوشد تا نشان دهد که چگونه ویژگی‌های خصلت نمای جامعه شناسی و اندیشه‌ی اجتماعی سده‌ی نوزدهم واجد برخی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
مقاصد مهاجرت دانشجویان ایرانی کدام کشورها هستند؟
هرساله تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی، به قصد مهاجرت با انگیزه‌هایی همچون تجربه زندگی متفاوت و ادامه تحصیل در رشته‌هایی که امکان تحصیل در آن...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
ظهور جامعه شناسی و علوم اجتماعی (قسمت دوم)
دشوار است که آن را گسستی بنیادین از یک شیوه ی تفکر در مورد جامعه و گرایش به شیوه ای دیگر بدانیم. درواقع، از جهتی می توان گفت که پروژهی گنتی جامعه...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
زنان و روشنگری
محافل یا سالن‌ها به مثابه یک نهاد در پاریس سده‌ی هفدهم پا گرفتند که در آن زنان با استعداد و تحصیل کرده می توانستند در مقام روشنفکرانی هم رتبه...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
زبان فرانسوی در مقام زبان فرهنگ و اندیشه
مردان و اندک زنانی که تحصیلاتی هم پایه ی آنها داشتند انتظارشان این بود که معرفت جدید را، چه در حوزه‌ی فلسفه اخلاق و چه در قلمرو علوم طبیعی، درک...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
روشنگری، علم و پیشرفت
از نظر متفکران روشنگری، علم چکیده‌ی عقل روشنی یافته بود. هر دو اینها، یعنی علم و خرد، محملی بودند که با هم جامعه‌ی انسانی را به پیش، و به سوی...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
فهرستی از مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا
نرخ مهاجرت هر سال در دنیا بالاتر می‏رود و هر ساله تعداد افرادی که تمایل به مهاجرت پیدا می‎کنند، بیشتر از قبل می‎شوند. این مهاجران اکثر از کشورهای...
يکشنبه، 3 فروردين 1399
روشنگری و علم اجتماعی (قسمت اول)
دستاوردهای علم واجد اهمیت بسیار بود، زیرا از امکان وجود یک روش عقلی و تجربه بنیاد برای آفرینش شکلی از دانش حکایت داشت، دانشی که خرافات و جزمیات...
يکشنبه، 3 فروردين 1399