تنزیل

مراحل نزول قرآن

مراحل نزول قرآن
قرآن كریم، نزول خود را در سه آیه بیان داشته است كه اگر ترتیب نزول را هم در نظر بگیریم از این قرار می‌شود: 1) فرمود: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (97: 1) ادامه ...

معنی نزول قرآن

معنی نزول قرآن
در كتاب و سنت، فراوان پیش آمده كه از قرآن به كلمات نزول و انزال و تنزیل و تعبیر شده باشد. در لغت «نزول» به دو معنی آمده است: وارد شدن و جای گیر شدن در جائی كه متعدّی آن می‌شود انزال. مثل: ادامه ...

راه یافتن به اسباب نزول

راه یافتن به اسباب نزول
چون اسباب نزول از راه نقل روایت به دست می‌آید و متأسفانه وقایع و حوادث، در گذشته ضبط نمی‌شد، بنابراین غالب روایات منقول چندان منابع قابل اعتمادی نیستند، جز اندكی كه بیشتر آنها ضعیف السند یا متعارض و متهافت است. ادامه ...

استفاده‌ی فقهی از شأن نزول و تنزیل و تأویل

استفاده‌ی فقهی از شأن نزول و تنزیل و تأویل
فقها و دانشمندان اسلامی با توجه به سبب و شأن نزول و ظهر و بطن آیات، قاعده‌ای را به دست آورده‌اند و با تمسك به آن قاعده، احكام را استنباط می‌كنند. آن قاعده عبارت است از: «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد؛ اعتبار به ادامه ...

تنزیل و تأویل

تنزیل و تأویل
در اصطلاح سلف، تنزیل بر مورد نزول گفته می‌شود. این مورد می‌تواند یك واقعه‌ی خاص باشد كه آن واقعه سبب نزول آیه شده است. ولی تأویل مفهوم عامّی است كه از آیه برداشت می‌شود و قابل انطباق بر جریانات مشابه است. در ادامه ...

سبب نزول یا شأن نزول

سبب نزول یا شأن نزول
چه فرقی میان این دو عبارت وجود دارد؟ بیشتر مفسرین فرقی میان این دو قابل نشده‌اند و هر مناسبتی را كه ایجاب كرده است آیه یا آیه‌هایی نازل شود، گاه سبب نزول و گاه شأن نزول گفته‌اند. در صورتی كه میان این دو عبارت فرق ادامه ...

اسباب نزول

اسباب نزول
در اهمیت شناخت اسباب نزول یا شأن نزول باید گفت: همان گونه كه می‌دانیم قرآن، تدریجی و در مناسبت های مختلف نازل شده است. برحسب اقتضا اگر حادثه ای پیش می‌آمد یا مسلمانان دچار مشكلی می‌شدند، یك یا چند آیه و احیاناً یك ادامه ...

نزول قرآن

نزول قرآن
قران مجموعه‌ی آیات و سوره‌های نازل شده بر پیامبر اسلام است كه پیش از هجرت و پس از آن در مناسبت های مختلف و پیش آمدهای گوناگون به طور پراكنده نازل شده است. سپس گردآوری شده و به صورت مجموعه‌ی كتاب درآمده ادامه ...

حکم روایات اسباب نزول

حکم روایات اسباب نزول
به نظر بسیاری از دانشوران تنها راه دستیابی به اسباب نزول نقل است و اجتهاد در این‌باره به نحوه‌ی گزینش و اختیار اخبار و روایات مناسب با آیات بازمی‌گردد. ابوحیان اندلسی مواردی را که مفسر بدان محتاج است برشمرده و نوشته است: ادامه ...

وضع و جعل در روایات اسباب نزول

وضع و جعل در روایات اسباب نزول
گرچه میان مفسران و قرآن‌پژوهان در چگونگی کارآیی اسباب نزول و بهره‌مندی آن در تفسیر اختلافهایی وجود دارد و گاه با تعابیر به ظاهر ناسازگار در اسباب نزول آیه‌ای روبه رو هستیم با این حال هیچ‌یک از مفسران خود را از این دسته ادامه ...

آخرین مقالات
کاهش جمعیت به دنبال سبک زندگی مدرن (بخش دوم)

کاهش-جمعیت-به-دنبال-سبک-زندگی-مدرن-بخش-دومدر سال‌های اخیر، به دلیل دنبال شدن سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌ی هفتاد، شاهد خانواده‌های تک‌فرزندی هستیم ادامه ...

مرغ پر حنا

مرغ-پر-حنابیژن شهرامی متن زیر را در مورد مهربانی با حیوانات به رشته تحریر درآورده است. ادامه ...

شب قدر از منظر بزرگان (بخش اول)

شب-قدر-از-منظر-بزرگان-بخش-اولشب قدر شبی بسیار مهم و با برکت است که اولیای الهی توجه ویژه ای به آن داشته اند. در این مقاله سعی داریم ادامه ...

تربیت دینی تربیت الهی است

تربیت-دینی-تربیت-الهی-استاسلام یک مکتب الهی است و تربیت در این مکتب جنبه دینی و معنوی دارد معذلک چون اسلام دینی فطری است ابعاد ادامه ...

فلسفه شناخت

فلسفه-شناختحواس و ضمیر یا ذهن و عقل در جریان شناخت فعالیت می کنند و هریک در این جریان سهمی بعهده دارد. در بسیاری ادامه ...

اسلام و فلسفه تربیتی

اسلام-و-فلسفه-تربیتیاسلام یک مکتب فلسفی نیست، همانطور که نمی توان قرآن را یک کتاب روانشناسی یا یک کتاب جامعه شناسی در معنای ادامه ...

طرز اجرای مفاهیم در تعلیم وتربیت

طرز-اجرای-مفاهیم-در-تعلیم-وتربیتتعلیم و تربیت را نباید به تعلیمات رسمی یا غیر رسمی محدود ساخت. فرهنگی ساختن یا تعلیمات فرهنگی نیز سهمی ادامه ...

فلسفه تحلیلی

فلسفه-تحلیلیتحلیل، چه در زمینه زبان و چه از لحاظ منطقی، پیوسته خصوصیت اصلی فلسفه را تشکیل داده است. از زمان سقراط ادامه ...

بررسی همگانی در تعلیم وتربیت

بررسی-همگانی-در-تعلیم-وتربیتقابلیت بررسی همگانی از اعتبار آنچه فرد در درون خود احساس می کند نمی کاهد، بلکه ما را در تمیز احساسهای ادامه ...