مدیریت ذهن

مثبت نگری از نگاه دین (بخش پنجم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش پنجم)
انرژی منفی تقریبا همه جا وجود دارد. افرادی هستند که دائما در مورد زندگی گله و شکایت می کنند، رفتارهای بدی از خود نشان می دهند و با حس منفی، ممکن است شما را از پای در بیاورند. انرژی ای که این افراد منتشر می کنند روی افکار و اعمال شما اثر نامطلوبی می گذارد ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش چهارم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش چهارم)
مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که بر حسب عادت درپی به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط می باشد. شخص مثبت اندیش هیچ گاه مسایل منفی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به مقابله با آن می پردازد. با ما همراه باشید. ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش سوم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش سوم)
عوامل متعددی وجود دارد که زمینه ساز مثبت اندیشی بوده و در بروز آن موثرند. هم چنین عواملی وجود دارند که مانع مثبت اندیشی انسان ها می شوند. این عوامل می توانند از درون وجود انسان بروز کرده و یا عوامل خارجی باشند. از سوی دیگر انسان می تواند با راهکارهایی نگرش مثبت را در خــود تقویت نموده و به سوی موفقیت گام بردارد. ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش دوم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش دوم)
انسان در طول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و کسب موفقیت است. موفقیت در زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. در سال های اخیر محققان به بررسی و آموزش شیوه های صحیح نگرش به زندگی و مثبت اندیشی و اثرات نیکوی آن در روح و روان آدمی و کسب موفقیت در زندگی پرداخته اند. ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش اول)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش اول)
اندیشیدن و نحوه فکر کردن نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد. انسانها همواره بانوع تفکر خود و نگرشــی که به جهان دارند از یکدیگر متمایز می شوند. انسانی که مثبت می اندیشد، هیچ اتفاقی را در عالم شــر و بد نمی داند، بلکه لحظه به لحظه آن را حساب شده و تحت کنترل خالق بزرگ عالم می داند. ادامه ...

چگونه خلاقانه بیاندیشیم؟ (بخش دوم)

چگونه خلاقانه بیاندیشیم؟ (بخش دوم)
یکی از مهارت های اساسی که می تواند نقشی مهم در موفقیت انسان ایفا کند، داشتن تفکری خلاق است. تفکر خلاق موجب می شود انسان به گونه ای متفاوت اندیشیده، تصمیم بگیرد و در نهایت عمل کند. در بخش اول این مقاله به برخی راهکارهای تقویت خلاقیت پرداختیم. در این بخش نیز نکات دیگری را برای شما خواننده عزیز ارائه می دهیم. ادامه ...

چگونه خلاقانه بیاندیشیم؟ (بخش اول)

چگونه خلاقانه بیاندیشیم؟ (بخش اول)
یکی از توانایی های ذهنی که بیشتر اختراعات و ایده های نو بر اساس آن شکل می گیرد، خلاقیت است. برخی افراد با یک تغییر خلاقانه، زندگی خود را از هر لحاظ دگرگون می کنند. خوشبختانه خلاقیت را می توان آموخت و در زندگی به کار بست. در این مقاله روش هایی برای افزایش خلاقیت بیان می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

ابعاد و انواع وسواس

ابعاد و انواع وسواس
وسواس عبارت است از تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند. اگر چه فرد می فهمد که این افکار نامناسب و غیر عادی است، ولیکن قادر به دور کردن آنها نیست. وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر می باشد، که با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. ادامه ...

وسواس در عبادات و راه های درمان آن

وسواس در عبادات و راه های درمان آن
وسواس یک بیماری روحی است که به صورت ها و انواع مختلف در میان گروه های مختلف سنّی پیدا می شود و باعث پیدایش مشکلات فراوان در اجتماع و خانواده می شود؛ زیرا تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب نموده و او را در سازش با محیط، خانواده و همسالان دچار مشکل می نماید و کار و زندگی خود و دیگران را به بن بست می کشاند. ادامه ...

وسواس فکری و درمان آن

وسواس فکری و درمان آن
«وسواس» اختلالی است که انسان، بدون اختیار و از روی اجبار، عملی را مکررا انجام می دهد و یا مطلب و موضوعی را در فکر و ذهن خود تکرار می کند. اولی را «وسواس عملی» و دومی را «وسواس فکری» می گویند. در واقع در ذهن فرد وسواسی، اختلالی به وجود می آید که توقف قطعی آن فکر یا عمل حاصل نمی شود. ادامه ...