شخصیت شناسی

تاثیرات روانی - اجتماعی بر نقش یابی جنسی

تاثیرات روانی - اجتماعی بر نقش یابی جنسی
برخی بر این نظر هستند که تفاوت های زن و مرد، صرفاً یک تفاوت زیستی است و عوامل دیگری در این امر دخیل نیستند. ولی برخی بر این باور هستند که جامعه و فرهنگ آن عامل پدیدایی تفاوت های روانی میان زن و مرد شده است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد
در جواب این سئوال که «علت تفاوت زن و مرد چیست؟» پاسخ های گوناگونی را به خود اختصاص داده است. برخی این تفاوت ها را زیستی و برخی حاصل از آموزه ها و تربیت های اجتماعی است. در این نوشتار به بیان منشاء زیستی این تفاوت می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

تفاوت دو جنس زن و مرد در چیست؟ (بخش دوم)

تفاوت دو جنس زن و مرد در چیست؟ (بخش دوم)
تفاوت میان زن و مرد، تفاوتی نیست که بتوان در چند خط و صفحه آن را بیان کرد. تفاوت های جسمی و روانی این دو آن قدری هست که برای هر کدام یک از ایشان نقش های متفاوتی بیان شده است. با ما همراه باشید تا با این تفاوت ها بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

تفاوت دو جنس زن و مرد در چیست؟ (بخش اول)

تفاوت دو جنس زن و مرد در چیست؟ (بخش اول)
یکی از مسائلی که از ابتدا اندیشمندان حوزه علوم انسانی را به خود مشغول کرده است، تفاوت دو جنس زن و مرد است. از همین روی بسیاری از اندیشمندان و عالمان علوم تجربی در این مورد نظریه هایی را بیان داشته اند. با ما همراه باشید تا در مورد این مسئله بیشتر بدانید. ادامه ...

مردانه یا زنانه بودن یعنی چه؟

مردانه یا زنانه بودن یعنی چه؟
برخی ها این پندار را دارند که زن و مرد از اساس با هم تفاوتی ندارند به غیر از همین تفاوت های محدود زیستی ای که قابل تغییر هم هست. اما در سوی مقابل این اندیش وران، کسانی هستند که زن و مرد را هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی با هم متفاوت می دانند. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

با افراد دوری گزین ازدواج نکنید! (بخش دوم)

با افراد دوری گزین ازدواج نکنید! (بخش دوم)
افراد مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی (دوری گزین) نمی توانند همسران خوبی باشند. علت این امر هم از انزواطلبی است که این افراد دارند. با ما همراه باشید تا با ملاک های تشخیصی این اختلال و راه درمان آن بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

روش های درمانی زیست پزشکی در بهبود اختلالات روانی

روش های درمانی زیست پزشکی در بهبود اختلالات روانی
روان شناسان برای درمان اختلالات روانی از یکسری فعالیت های مرتبط با روان انسان بهره می گیرند. اما روش های دیگری نیز در درمان این اختلالات وجود دارد که از آن به روش های درمانی زیست پزشکی نام برده می شود. در این نوشتار برآن هستیم برخی از آنها را برای شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

درمان های شناختی در درمان اختلالات روانی

درمان های شناختی در درمان اختلالات روانی
یکی دیگر از مکاتب مطرح در روانشناسی، مکتب شناخت گرایان هست که در آن به شناخت های فرد مبتلا به اختلال روانی، اهمیت بسیار داده می شود. در این نوشتار برآنیم به روش های درمانی این مکتب روانشناسی در درمان اختلالات روانی بپردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

روش های رفتار درمانی در درمان اختلالات روانی(بخش دوم)

روش های رفتار درمانی در درمان اختلالات روانی(بخش دوم)
در بخش پیشین به این موضوع پرداختیم که مهم ترین دغدغه رفتارگراها در درمان بیماری های روانی، از طریق اصلاح یا تغییر رفتار است و برای این کار شیوه های گوناگونی را به کار می گیرند. در این بخش برآنیم شما را با شیوه های دیگر درمان های رفتارگراها آشنا کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

روش های رفتار درمانی در درمان اختلالات روانی(بخش اول)

روش های رفتار درمانی در درمان اختلالات روانی(بخش اول)
یکی از مکاتب روانشناسی که دارای قدمت زیادی در این علم است، مکتب رفتارگراهاست که در خود، روش های درمانی متعددی را در درمان اختلالات روانی به کار می گیرد. با ما همراه باشید تا با روش های رفتاردرمانی در درمان اختلالات روانی آشنا شوید ادامه ...