اس ام اس تربیتی

اس ام اس تربیتی پدرم، ‌ای بهترینم، ای زیباترینم! تو بهار دلنشینی که آغوشت عطر خوش گل‌های یاس و محمدی می‌دهد، تو بهترین باغبانی که طبیعت به خود...

پیامک اخلاقی

پیامک اخلاقی پدرم، من استقامت و صبوری را از تو آموختم و تلاش می‌کنم تا همواره آنها را در وجودم حفظ کنم.

مادرم‌، ای شهد شیرین مهرورزی! چگونه مهربانی‌ات را جبران کنم تو که خود مهربان‌ترین و بهترینی.

مادرم! تو زیباترین مونسی، تو بهترین دوستی و تو ماندنی‌ترین یادی. وجودت و یادت و حتی نام زیبایت برایم قابل احترام است.

مادرم! تو زمزمه بی‌وقفه قلبِ منی، مهرت را در زیباترین نقطه قلبم جای داده‌ام تا بدانی بی‌نهایت دوستت دارم.

پیام تربیتی

پیام تربیتی مادرم! بگو چگونه باشم تا آرام باشی و همه وجودت به آرامش برسد، بگو چگونه باشم تا غم در چشمانت ننشیند؟

پیامک اخلاقی

پیامک اخلاقی مادرم! غم‌هایت را به من بده تا من بی‌نهایت شادی مهمانت کنم، چون به آرزوهایم نزدیک شدم تا تو به آرزوهایت برسی.

پیام اخلاقی

 پیام اخلاقی پدرم، ‌ای آرامش قلبِ من! تو دریای مهربانی هستی که یک دنیا شور و محبت در امواجش پنهان است.

پدرم! تو بهترین مشاور و دوستِ من خواهی بود. با جانِ دل به راهنمایی‌هایت گوش می‌دهم.

پدرم! حرمتِ تو بی‌بهانه‌ترین کاری است که انجامش می‌دهم، تو را دوست می‌دارم چراکه زیباترین شعری هستی که همیشه با خودم تکرارش می‌کنم.