0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

پدرم! حرمتِ تو بی‌بهانه‌ترین کاری است که انجامش می‌دهم، تو را دوست می‌دارم چراکه زیباترین شعری هستی که همیشه با خودم تکرارش می‌کنم.
دوشنبه، 6 شهريور 1396

مادر و پدر نازنینم! همیشه با من باشید. با وجود شما زندگی زیباست.
دوشنبه، 6 شهريور 1396

مادر عزیزم! تا دنیا دنیاست، بر دستانِ مهربانت بوسه می‌زنم.
دوشنبه، 6 شهريور 1396

مادر عزیزم! به پایت بلند می‌شوم تا ببینی قد کشیده‌ام، تا ببینی قلب مهربانت را دوست دارم.
دوشنبه، 6 شهريور 1396

پدرم! دستان پینه‌بسته‌ات را می‌بوسم، چراکه تمام لحظه‌هایت را می‌دهی تا موفقیت و خوشحالی مرا ببینی.
دوشنبه، 6 شهريور 1396

مادر عزیزم! در ثانیه‌های بی‌خوابی‌ات، خوابی خوش را برایم آرزو کردی، در لحظه‌لحظه سختی‌هایت، آرامش مرا خواستی و اکنون من تلاش می‌کنم تا با موفقیتم...
دوشنبه، 6 شهريور 1396

پدرم! اکنون که با رسیدن به مرز نوجوانی صدایم بم و مردانه شده است، به آرامی با تو صحبت می‌کنم؛ چراکه همیشه کلام دلنشین تو را دوست داشتم.
دوشنبه، 6 شهريور 1396

مادرم! چهره مهربانت چقدر به دلم می‌نشیند، حرف‌هایت چه زیبا آرامش می‌دهد و من چقدر مشتاقم تا تو را با تمام وجودم حس کنم وهنوز هم مشتاق گرمی آغوشت...
دوشنبه، 6 شهريور 1396

مادرم! دستم را بگیر و راه را نشانم بده، مبادا مسیر را اشتباه بروم، مبادا بدون اینکه بیندیشم، قدم بردارم.
دوشنبه، 6 شهريور 1396

خیلی از حساسیت‌های والدین، ریشه در محبت و تجربه آنها دارد.
دوشنبه، 6 شهريور 1396