اگر نقاط ضعف والدین در خصوص کار شما و یا در طرز رفتارشان با شما آشکار شود، بهتر است که با واقع‌بینی با آن برخورد کنید و این نقص را طبیعی بدانید....

ویژگی‌های برجسته و نیک پدر و مادر، محبت‌ پاک و بی‌آلایش‌شان به شما و به خصوص مواظبتی را که از ابتدای کودکی تاکنون درباره شما داشته‌اند، از نظر...

با کمال میل و رغبت از راهنمایی‌ها و پندهای دل‌سوزانه و مفید والدین که حاصل چندین سال تجربه آنان است، بهره گیرید.

در مواقعی که والدین با شما برخوردی تند می‌کنند، سعی کنید با نهایت ادب و خونسردی رفتار کنید.

والدین شما انسان‌های معصوم نیستند، بنابراین هم دارای صفات برجسته و نیک و هم دارای نقاط ضعف‌اند. احترام آنها در هر شرایطی واجب است.

افراد دارای اعتماد به نفس، درسخن گفتن متین و آرام‌اند.

افراد دارای اعتماد به نفس، خود را دوست دارند و برای دیگران ارزش قائل‌اند.

افراد دارای اعتماد به نفس، عجول نیستند.

افراد دارای اعتماد به نفس، برای کار و زندگی خود برنامه دارند.

افراد دارای اعتماد به نفس، در جمع حرف می‌زنند و از حق خود دفاع می‌کنند.