متن های از سخنان زیبا

پیام کوتاه سخنان زیبا تدریجا یاد گرفتم «کاشکی»های من تحقق نخواهد یافت. اما همچنین یاد گرفتم حتی اگر آنها تحقق پیدا نکنند می‌توانم شاد باشم. ...

پیام های سخنان زیبا

اس ام اس جملات زیبا حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود ، اما افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبی نامیدند. ...

اس ام اس جملات زیبا

اس ام اس جملات زیبا برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت...

مجموعه پیامک سخنان زیبا

پیامک سخنان زیبا  همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می گوید، نتیجه گیری کند  پیامک جملات زیبا از همه اندوهگین...

پیام کوتاه سخنان زیبا

پیام کوتاه مهربانی همچون عسلی است که نیش نامهربانی را در دیگری کند می‌کند.

سخنان زیبا

سخنان زیبا برخورد محبت آمیز است که اوضاع را روبه راه می کند، بدون اظهار لطف و یا نوازش، زندگی فقط تلخی است.

جملات زیبا

جملات زیبا محبت در ازدواج، ناگسسته ترین پیوندها، و دانش، برترین افتخارات است.

پیامک سخنان زیبا

پیامک سخنان زیبا شمشیری علیه محبت و مهربانی وجود ندارد.

اس ام اس سخنان زیبا

اس ام اس سخنان زیبا وقتی مقصد همسران جداست، رفاقت آنها برفناست.

پیام جملات زیبا

 پیام جملات زیبا در هیچ جا و هیچ موقع دشمن نمی تواند بر محبت غلبه کند.