0
ویژه نامه ها

هرگز درباره هيچ کس قضاوت نکنيد، مگر آنکه خود را بجاي او بگذاريد. «ضرب المثل...

هرگز درباره هيچ کس قضاوت نکنيد، مگر آنکه خود را بجاي او بگذاريد. «ضرب المثل يوناني»

هر آدم رذلي دزد نيست ولي دزدي رذالت است. «ضرب المثل انگليسي»

هر آدم رذلي دزد نيست ولي دزدي رذالت است. «ضرب المثل انگليسي»

هر انسان جاه طلب، اسيري است و هر آزمند گدايي. «ضرب المثل عربي»

هر انسان جاه طلب، اسيري است و هر آزمند گدايي. «ضرب المثل عربي»

هر چند گناه بزرگ باشد، بخشش از آن بزرگتر است. «ضرب المثل ايراني»

هر چند گناه بزرگ باشد، بخشش از آن بزرگتر است. «ضرب المثل ايراني»

هرکس با غيظ و غضب برخيزد با زيان و خسران نشيند. «ضرب المثل ترکي»

هرکس با غيظ و غضب برخيزد با زيان و خسران نشيند. «ضرب المثل ترکي»

هرکسي مرگ را در آغوش خود حمل مي کند. «ضرب المثل هلندي»

هرکسي مرگ را در آغوش خود حمل مي کند. «ضرب المثل هلندي»

هر آنچه مي داني نگو، هر آنچه مي تواني انجام بده. «ضرب المثل انگليسي»

هر آنچه مي داني نگو، هر آنچه مي تواني انجام بده. «ضرب المثل انگليسي»

هر کجا محبت است، در آنجا خدا هست. «ضرب المثل نگرويي»

هر کجا محبت است، در آنجا خدا هست. «ضرب المثل نگرويي»

هرکس، درجواني نشان مي دهد که در پيري چه خواهد شد. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

هرکس، درجواني نشان مي دهد که در پيري چه خواهد شد. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگويد، آنچه را که دلش نمي خواهد خواهد شنيد....

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگويد، آنچه را که دلش نمي خواهد خواهد شنيد. «ضرب المثل ترکي»