0
ویژه نامه ها
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398
شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هشتاد و دو

اگر موفقیت خود را به صورت تضمینی می‌‌خواهی، رابطه‌‌ات را با خدا محکم کن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هشتاد و یک

تا آن‎‌جا که امکان دارد نامه‌‌ها را با امضای خودت ارسال کن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هشتاد

منافع زیادی به تو خواهد رسید اگر در برخی از موارد آستین را بالا بزنی و خودت نیز مثل بقیه نیروها مشغول به کار شوی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و نه

هیچ گاه با اخم کردن و تندی کردن، برای خود هیبت درست نکن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و هشت

آرامش و وقار خود را از طریق چهره‌‌ات به اطرفیانت نشان بده.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و هفت

اگر قصد بازرسی از کارها را داشتی به صورت غیرمترقبه و بدون اعلام قبلی اقدام نما.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و شش

با رفتارت به دیگران بیامور این گونه‌‌‌ای؛ سخت‌‌گیر اما همراه با گذشت.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و پنج

در قضاوت کردن نیروهایت با عجله برخورد نکن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و چهار

تا آن‎جا که ممکن است از تنبیه زیردستان خودداری کن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و سه

برای پیشبرد اهدافت، زمینه را برای بروز لیاقت‎‌های پرسنل فراهم آور.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و دو

مجموعه کاری تو مانند چرخ دنده یک ماشین عمل می‌‎کنند، همه آنها را وابسته به هم بدان.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد و یک

تنها از مدیریت به عنوانش قناعت نکن و با همکارانت دوستی مهربان باش.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته هفتاد

همت خود را به افق‌‎های عالی متوجه کن که مدیران بزرگ با همت‎‌هایی عظیم به جایی رسیده‌‎اند.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته شصت و نه

فرد شجاع و آشنای با قوانین را به عنوان نماینده و یا وکیل خود انتخاب کن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته شصت و هشت

بی‌نظمی از مسئول دفترت را به هیچ وجه نپذیر و بانظم‌‎ترین فرد را مسئول دفترت قرار بده.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته شصت و هفت

همیشه پوشه‌‌ای برای نامه‌‌ها و پرونده‎‌های محرمانه‎‌ای جداگانه قرار بده و از دسترسی افراد نالایق دور نگه دار.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته شصت و شش

برای شناخت کارمندان کافی است که پرونده آنها را یک بار مرور کنی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته شصت و پنج

ظاهر بینی را از خود دور کن و به جای  آن واقعیت‌‌های اطرافت را خوب ببین.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته شصت و چهار

همیشه میز کارت مرتب باشد که نشانه شایستگی تو است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

شیوه‌ های مدیریت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته شصت و سه

وقتی از کالا و یا نتیجه کارت تبلیغ می‌‌کنی از بزرگ‌نمایی بپرهیز که ضد تبلغ است.
يکشنبه، 14 مهر 1398