رحلت امام خمینی (ره)

همه ی نقشه ی تو نقش خداوندی بود

همه ی نقشه ی تو نقش خداوندی بود که به هم بر زده هر نقشه ی شیطانی را تو که رفتی غزلت بر لب مردم جاری است تو به ما داده ای آن مکتب عرفانی را ...

رحلت امام خمینی (ره)

رخ تو جلوه حق بود و خدا می دانست

رخ تو جلوه حق بود و خدا می دانست که به ما داده بشارت مه شعبانی را نفست چون دم عیسای مسیحا می داد به همه مرده دلان مستی و حیرانی را سالروز...

رحلت امام خمینی (ره)

به کجا می برم امشب دل بارانی را

به کجا می برم امشب دل بارانی را غم آن مردتر از مرد جمارانی را غم توبرده قرار از دل ما می دانی؟ که فراقت زده آتش دل طوفانی را سالروز رحلت...

رحلت امام خمینی (ره)

نام تو پر شده است کران تا کرانه ها

نام تو پر شده است کران تا کرانه ها هر جا که رو کنم ز تو بینم نشانه ها دستم نمی رسد به تماشای تو دگر ای روح پر کشیده ی در بی کرانه ها سالروز...

رحلت امام خمینی (ره)

آن ابرمرد عرصۀ تاریخ

آن ابرمرد عرصۀ تاریخ با صلابت اگر قدم زد و رفت با حضور همیشه روشن خویش انقلابی رقم زد و رفت سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد

رحلت امام خمینی (ره)

سرسبز به لب همیشه نامت بادا

سرسبز به لب همیشه نامت بادا آویزۀ گوش جان کلامت بادا ای پیر طریق عشق درشام فراق شمع ره رهروان پیامت بادا سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت...

رحلت امام خمینی (ره)

تاب فراق روی تو را آسمان نداشت

تاب فراق روی تو را آسمان نداشت داغت به دیده پیک جز اشک روان نداشت ای پیر میکده ز غمت باده خشک شد میخانه تاب ناله ی دردی کشان نداشت سالروز...

رحلت امام خمینی (ره)

نهاد دست خدا در وجود سید علی

نهاد دست خدا در وجود «سید علی» شکوه و هیمنه ای که «امام راحل» داشت خدا کند که بفهمیم این سعادت را حیات طیبه را، نعمت ولایت را سالروز رحلت...

رحلت امام خمینی (ره)

در آسمان نگاهش بهشت منزل داشت

در آسمان نگاهش بهشت منزل داشت بهشت روشنی از آن همه فضایل داشت شکوه و هیبت و حسن و ملاحتش بی مثل عجب جمال و جلالی در آن شمایل داشت سالروز...

رحلت امام خمینی (ره)

ای امام امّت، جانم فدایت

دل دارد آوای حسینی واویلا                رسیده عزای خمینی واویلا تا ابد قلب ما ماتم سرایت           ای امام امّت، جانم فدایت سالروز رحلت...