رحلت امام خمینی (ره)

دل در حریم رحمت خمینی

دل در حریم رحمت خمینی    عطری بگیرد از کوی حسینی روح خدا چون مهمان خدا شد   از زائران دشت کربلا شد سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد

رحلت امام خمینی (ره)

رحمت به روح آن امام راحل

سوزانده این ماتم از عاشقان دل     رحمت به روح آن امام راحل هر دل پر از داغ و هر دیده گریان   از داغ هجران پیر جماران سالروز رحلت امام خمینی...

رحلت امام خمینی (ره)

عزای خمینی رسیده

دوباره ز طوفان غم ها ببین سَرو صبرم خمیده شده نیمه ی ماه خرداد عزای خمینی رسیده سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد

رحلت امام خمینی (ره)

امّت خمینی یار ولی شد

بعد از عروج بی قرینش       سیّد علی شد جانشینش امّت خمینی یار ولی شد       مطیع رهبرش، سیّد علی شد سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد

رحلت امام خمینی (ره)

عزای حضرت امام است

داغ دل شیعه مدام است            عزای حضرت امام است خمینی که عُمرش وقف خدا بود   ز نسل شهید کرببلا بود سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد

رحلت امام خمینی (ره)

با تو، هر بند گره گیر گشودیم ز دست

با تو، هر بند گره گیر گشودیم ز دست بی‌ تو، از پا ننشستیم، خدا می‌داند با تو، بستیم به هم سلسله صبر و ثبات بی ‌تو، هرگز نگسستیم، خدا می‌ داند ...

رحلت امام خمینی (ره)

بی‌تو، در راه تو هستیم، خدا می ‌داند

با تو، در میکده خوردیم می ‌از جام ولا بی ‌تو، با یاد تو مستیم، خدا می ‌داند با تو، بودیم و نهادیم به ‌فرمان تو سر بی‌تو، در راه تو هستیم،...

رحلت امام خمینی (ره)

دیدم که روی دست مردم آسمان می رفت

دیدم که روی دست مردم آسمان می رفت دیدم که مرگ آرزوهامان مسلم شد هر روزنامه شرحی از داغش به ما می داد داغی که بر دل هایمان دیگر متمم شد سالروز...

رحلت امام خمینی (ره)

بلندای نخل جماران شکست

اجل از شما بی ‌محابا ستاند ز سر سایه و سایبانی ز ما بلندای نخل جماران شکست سپیدار و سرو روانی ز ما سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد

رحلت امام خمینی (ره)

ز بار غمش قامت دل خمید

ز بار غمش قامت دل خمید ز ماتم شکست استخوانی ز ما مسیحایی از دامن خاک رفت بر افلاکیان میهمانی ز ما سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد