0
ویژه نامه ها
ولادت حضرت علی اکبر (ع)

روزی که به دنیا زده پا روز جوان است

روزی که به دنیا زده پا روز جوان است تبریک همه در طبق شادی و شور است تبریک بگو شیعه تو بر حضرت صاحب عیدی ز سوی سرور ما اذن حضور است میلاد حضرت...

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

باب کرم تمام مردم آمد

از بیت حسین، علی دوم آمد عطر نفسی ز بوی گندم آمد فریادکه‌ از حضرت‌ لیلای‌ حسین باب کرم تمام مردم آمد میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

مهی آمد از قدومش همه جا نور

در مدینه بهر اکبر شده برپا شادی و شور مهی آمد از قدومش همه جا نور این گل پاک حسینی غنچه باغ حسین است با دو دستان کریم، دستگیر عالمین است ...

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

تویی اسوه هر جوان اکبر

تویی اسوه هر جوان اکبر امید دل عاشقان اکبر  به من کرده ای از کرم احسان  به درگاه تو گشته ام مهمان  میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

مهی سر زده در مه شعبان

مهی سر زده در مه شعبان  حسین را بود هدیه یزدان  گل یاس لیلا رسید از راه  زند بر رخش بوسه ثارالله میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

بر نور جمال علی اکبر صلوات

بر قامت دلربای دلبر صلوات بر نور جمال علی اکبر صلوات او بود خلاصه علی و احمد بفرست به پیغمبر و حیدر صلوات میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام...

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

اومده هست حضرت زینب

اکبر لیلا دیده وا کرده عالمی و چه با صفا کرده دلم تو سینه میطپه امشب اومده هست حضرت زینب میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

بر اهل ولا حیدر دیگر آمد

بر اهل ولا حیدر دیگر آمد بر روی زمین شبه پیمبر آمد فرزند دل آرای حسین زهرا محبوب دو عالم علی اکبر آمد میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

بر حسین شه زاده اکبر آمده

مژده ای دل درّ و گوهر آمده یک علی از نسل حیدر آمده خَلقاً و خُلقاً مثال مصطفی بر حسین شه زاده اکبر آمده میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

خبر رسیده که آقایمان پدر شده است

خبر رسیده که آقایمان پدر شده است پسر رسیده؛ پدر صاحبِ سپر شده است جوانِ خوش قد و بالای خانه لیلا برای سید و سالارمان ثمر شده است میلاد حضرت...