0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

رسولان خدا در جنت الاعلی مسرورند

بود عبدالمطلّب میزبان مکیان امروز به یمن سبط زیبایی که مه رخسار می آید رسولان خدا در جنت الاعلی مسرورند که بر جیش نبوت آخرین سردار می آید ...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

حبیب بی مثال حضرت دادار می آید

ملائک شادمانند و به هم تبریک می گویند حبیب بی مثال حضرت دادار می آید محمد نام او شد، در زمین و آسمان محمود امین مکّیان و احمد مختار می آید ...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

می‌آید آنکه پایان بخش شرک و کفر می گردد

به دنیا کودکی از دامن بنت وهب آید عرب را روشنی بخشی به شام تار می آید می‌آید آنکه پایان بخش شرک و کفر می گردد برای حق پرستی نقطه ی پرگار می...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

الا ای عاشقان مژده به مکه یار می آید

الا ای عاشقان مژده به مکه یار می آید دل عالم برایش می تپد دلدار می آید می آید آنکه در انجیل و تورات است اوصافش برای دین پایانی حق معمار می...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

امشب همه از وجود احمد گوییم

امشب همه از وجود احمد گوییم از بت شکنِ کعبه و معبد گوییم ما در شب میلاد رسول نبوی ذکر صلواتِ بر محمّد گوییم میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

دنیای ثواب است به ذکرِ صلوات

دانی که چه ذکری ست کلیدِ نعمات؟ درمان و دوایی ست؛ سریع الاثرات در منزلت و اجر و مقامش گویند دنیای ثواب است به ذکرِ صلوات میلاد پیامبر اکرم...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

محمّد علت خلق جهان ست

شب عشق و سرور عاشقان ست چه شوری در زمین و آسمان ست به مدح او فقط این جمله کافی ست محمّد علت خلق جهان ست میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

بر گل رخِ زیبای محمّد صلوات

خواهی که به عمر خود ببینی برکات یا خیر ببینی به حیات و به ممات بفرست به وقت شادی و سختی ها بر گل رخِ زیبای محمّد صلوات میلاد پیامبر اکرم...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

محمّد در دو دنیا چاره ساز است

نبیِ رحمت و راز و نیاز است رسول دین و ایمان و نماز است شده حک روی قلب هر مسلمان محمّد در دو دنیا چاره ساز است میلاد پیامبر اکرم صلّی الله...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

سرمنشاء خیر است و جمیع حسنات

اکمال دعا، زینت صوم است و صلات سرمنشاء خیر است و جمیع حسنات نَقل است کلیدِ قفل صدها حاجت باشد به نبی و آل احمد صلوات میلاد پیامبر اکرم صلّی...
پنجشنبه، 23 آبان 1398