موضوع نظارت بر فعالیت حکومت
در جمهوری اسلامی ایران نظارت و هماهنگی سه قوه بر عهده مقام رهبری قرار گرفته..
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
عدالت در نظارت بر فعالیت‌های اداری
تنظیم و تنسیق امور عمومی، از آن جمله نظارت بر اعمال حاکمیت موکول به دارا بودن صفت عدالت است که بدون آن اطمینانی به تحقق اهداف نظارت وجود نخواهد...
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
زمینه نظارت در خصوص حکومت اسلامی
به منظور اطمینان از سلامت مجموعه و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف های پیش روی مجموعه و سازمان، نظارت مداوم این امکان را فراهم می...
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
ضرورت نظارت در حکومت اسلامی
اعتقاد یک مسلمان آن است که خداوند همواره بر همه افعال او و دیگران ناظر و آگاه است و وجود او با تمام زوایای اندیشه و افعال و رفتارش و همچنین دیگران،...
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
ضرورت نظارت بر حکومت به طور عام
یکی از راهکارهای اصولی که عقل، تجربه و علم به ضرورت آن پی برده، نظارت بر اعمال کارگزاران برای فراهم آوردن زمینه ارزیابی است.
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
خداوند همراه هر انسان مراقبی گمارده است (قسمت اول)
این نوع نظارت لازمه امامت معنوی است تا در هر حال، امکان افاضه فراهم آید و همگان از شعاع هدایت امامان برخوردار شوند.
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
خداوند همراه هر انسان مراقبی گمارده است (قسمت دوم)
خطا و فساد تنها در مورد افراد عادی محتمل نیست، بلکه بزرگان علم و خرد هم در معرض افتادن در این دام هستند
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
حوزه نظارت بر فعالیت حکومت
معیار در نظارت سیاسی ارائه یا رسیدن به گزینه‌های بهتر و رویکردهای جدید و نوگرایانه است و همواره با نقد همراه بوده و حالت گذر از وضع موجود به...
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
اهداف نظارت بر اعمال حکومت
نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می‌کند که دولت‌ها با توجه به کاستی‌های خود را برای جلب رضایت عمومی آماده کنند و از این راه به مشروعیت...
پنجشنبه، 7 فروردين 1399
معرفی مصداق‌های محرومیت (قسمت اول)
تصور مردم این است که محرومیت، نداشتن مال است؛ اما واقعیت این است که بهره نبردن از مال، نشانه محرومیت است، نه فقدان آن.
جمعه، 9 اسفند 1398
معرفی مصداق‌های محرومیت (قسمت دوم)
«خسران نفس» به معنای آن است که آدمی، نفس خود را در معرض هلاکت و بدبختی قرار دهد، به طوری که استعداد کمالش از بین برود و سعادت به کلی از او دور...
جمعه، 9 اسفند 1398
عدالت در عرصه‌ی فرهنگی
لازمه‌ی عدالت فراگیر، فراهم کردن آموزش و پرورش همگانی است، به گونه‌ای که کسی محروم از آموزش نماند، و زمینه‌ی شکوفا شدن استعدادها در جهت مطلوب...
چهارشنبه، 11 بهمن 1396
عدالت در عرصه‌ی قضایی
عدالت در قضاوت آن‌گاه تحقق می‌یابد که از هر نظر پاس داشته شود یعنی شایسته‌ترین اشخاص برای آن برگزیده شوند، و هیچ چیز و هیچ کس امر قضاوت را تحت...
چهارشنبه، 11 بهمن 1396
عدالت در عرصه‌ی اقتصادی
امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) زشت‌ترین، گزنده‌ترین و تباه کننده‌ترین پدیده‌ی اجتماعی را فقر می‌شمرد، و جامعه‌ی فرورفته در فقر را جامعه‌ای زنده...
چهارشنبه، 11 بهمن 1396
عدالت در عرصه‌ی مدیریتی
در سیره‌ی امام علی (علیه‌السلام) هدفی اساسی در مدیریت - هر مدیریتی که باشد - برپایی حق و عدالت است؛ و آن حضرت مدیریت و رهبری را در پیوند با عدالت...
چهارشنبه، 11 بهمن 1396
عدالت در عرصه‌ی حکومتی
امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) حکومت را برای عدالت می‌دید، و پس از بیست و پنج سال چون مردمان با اصرار خواهان آن شدند که وی حکومت را بپذیرد، به...
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396
عدالت در عرصه‌ی سیاسی
سیاست در پیوند با قدرت است، ولی اصل قرار گرفتن قدرت و قدرت‌مداری ماهیت سیاست را به قدرت‌زدگی می‌کشاند که منشأ تباهی، ستمکاری و تجاوزگری در این...
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396
عدالت اجتماعی
مهم‌ترین رویداد برای تحقق عدالت در عرصه‌ی اجتماعی، پاسداشت حقوق و حدود است، زیرا هر جا دو طرف وجود دارد، چه دو فرد، یا دو گروه، یا فرد با گروه...
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396
عدالت فردی
عدالت فردی آن‌گاه به درستی تحقق می‌یابد، که انسان عدالت را مدار زندگی خود قرار دهد، و همه چیز را با آن بسنجد، و آن را حاکم بر همه‌ی امور قرار...
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396
معانی عدالت
«عدالت» در لغت، اصلی است که بر حدّ وسط میان افراط و تفریط، و راست و مستقیم دلالت می‌کند، و بر مبنای این اصل، در معانی متعددی آمده است؛ از جمله:...
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396