نظارت قضایی در ایالات متحده آمریکا
بروز انقلاب علیه سلطه انگلستان در امریکا و تصویب اولین قانون اساسی را می ‌توان دومین ویژگی نظام حقوق عمومی ‌این کشور دانست.
پنجشنبه، 18 آذر 1400
نظارت‌های پیش بینی شده در قانون اساسی
اگر در نقش رهبر کبیر انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی اندکی عمیق تر بیندیشیم بزرگترین کاری که در جریان رهبری انقلاب در طول مدت هفده سال انجام گرفت...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت اول)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم به صراحت، اتکا به آرای عمومی را به عنوان مبنا و اصل در مشروعیت نظام پذیرفته و نظام را ملتزم به رعایت...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت دوم)
در خصوص قوه قضاییه هم عامل عمده در تغییر شیوه انتخاب مستقیم به انتخاب غیرمستقیم، تخصصی بودن کار قضایی و ضرورت کارشناسی در استخدام قضات و تشکیلات...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
مشروعیت نظام اداری در نظام اسلامی
ملاک مشروعیت تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران یکسان و مشروط به مفاد اصل چهارم قانون اساسی است.
دوشنبه، 20 مرداد 1399
مسئولیت دولت در اقدامات نهادهای دیگر
مسئولیت نظارت که اغلب به صورت استصوابی و بر عهده نهادهای خارج از سه قوه و یا متشکل از سه قوه گذارده می شود، می تواند بحث برانگیز باشد.
دوشنبه، 20 مرداد 1399
مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگر قانون به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا قوه مقننه تفسیر شود بی گمان در کشور به جز قانون اساسی و قانونهای عادی، مقررات لازم الاجرای دیگری...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
قانون از منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور
استفاده از منابع غیر مدون که در دو عبارت: «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۹۷ آمده، اختصاص به قاضی مجتهد ندارد، زیرا هر چند استفاده...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
غرامت و اسقاط مسئولیت
خسارت ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، ارزیابی متفاوتی دارند. بی گمان در شرایط ثبات اقتصادی و کاهش تورم، قیمت ها دارای نوسان کمتر هستند و...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
دوگانگی مشروعیت در نظام اسلامی
برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود
دوشنبه، 20 مرداد 1399
اختیارات رهبری در قانون اساسی
دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هر کدام متکی بر اصل پیش فرض است، جمهوریت نظام مبتنی بر آرای عمومی و اسلامیت نظام بر اساس ولایت و امامت فقیه جامع الشرایط...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
مسئولیت دولت در اقدامات قضایی
اصل عدم مسئولیت دولت در ضررهای ناشی از امور قضایی که در گذشته دارای اعتباری بوده، هم اکنون با توجه به ابهاماتی که در این اصل دیده شده
يکشنبه، 19 مرداد 1399
اقدامات اداری زیان آور
مقررات انتظامی به طور معمول خطاهای عادی را که به جز خطای عمل، ضرر و زیانی به بار نیاورده، دسته بندی و برای برخی از آنها مجازات‌های تنبیهی پیش...
يکشنبه، 19 مرداد 1399
اقدامات خطأی قوه مجریه
احیانا در هر دو صورت قصور و تقصیر، فرض خطا می شود و به این ترتیب خطا به قصوری و تقصیری تقسیم می شود، اما صدق خطا در موارد قصور خالی از مسامحه...
يکشنبه، 19 مرداد 1399
مسئولیت دولت در قبال اقدامات زیان آور قوه مجریه
احکام و تصمیمات اداری زیان آور عبارت از مقرراتی است که دستگاه‌های اداری از راه آیین نامه یا بخشنامه و یا دستورالعمل‌های قابل استناد، کارمندان...
يکشنبه، 19 مرداد 1399
عدم مسئولیت دولت در اقدامات پارلمانی
تمامی ابزارها و راهکارهای نظارت و مصونیت پارلمانی در راستای آزادی پارلمان و اعضای آن، پیش بینی شده و این هدف با مسئولیت سازگار نیست.
يکشنبه، 19 مرداد 1399
عدم مسئولیت دولت در اقدامات قانونگذاری
می توان عدم مسئولیت دولت را در مورد زیان های ناشی از اعمال پارلمان به این صورت توجیه کرد که ضرر و زیان موجب مسئولیت مدنی، در صورتی پذیرفته است...
شنبه، 18 مرداد 1399
منشأ مسئولیت یا عدم مسئولیت دولت
در حکومت‌هایی که با قهر و غلبه به وجود می آمد، اندیشه حاکم چنین بوده که «الحکم لمن غلب» حکومت از آن جبهه پیروز است و همواره کسی که قدرت را به...
شنبه، 18 مرداد 1399
مسئولیت اداری و اقسام آن
آیا در نظام اداری هم نوع دیگری از مسئولیت با عنوان مسئولیت اداری وجود دارد به نحوی که با مسئولیت مدنی یا جزایی و یا سیاسی مفهوم متفاوتی داشته...
شنبه، 18 مرداد 1399
شرایط غیر عادی مجریان قانون
اجرای قوانین در شرایط استثنایی معمولا با خطر همراه است و خطر در این حالات در مقایسه با خطر در شرایط عادی از کمیت و کیفیت بالاتری برخوردار است.
شنبه، 18 مرداد 1399