دیوان محاسبات و رسیدگی به تخلفات مالی
اگر اختیار صلاحیت رسیدگی قضایی، برای دیوان محاسبات شناخته نشود، چه نهاد یا مرجعی می تواند به نحو مطلوب به تخلفات مالی دستگاه‌های دولتی رسیدگی...
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
جامعه شناسی عدالت
بخش عظیمی از اصول و مؤلفه‌های عدالت مانند وفای به عهد، حفظ کرامت انسانی، پاکی، صداقت، عدم تجاوز به حقوق دیگران، حق شناسی، مساوات و آزادی همچنان...
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
تجدیدنظر از آرای هیأت های مستشاری و اعاده دادرسی
مرجع تجدیدنظر تنها به مورد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند. حکم صادره قطعی است.
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
آزادی در بعد فردی و اجتماعی
آزادی ها در حوزه حقوق عمومی و در چارچوب زندگی اجتماعی با نظم حقوقی تعریف و محدود می شود و با شکل گیری نظم حقوقی در قالب قانون که با توافق و تراضی...
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
هیأت عالی نظارت بر احزاب
نظارت بر احزاب، انجمن‌های سیاسی، مذهبی، صنفی توسط هیأتی که قانون تعیین کرده، انجام می شود و رسیدگی به تخلفات احزاب و جرایم سیاسی آنان توسط هیأت...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
نظارت قیمومتی بر اعمال اداری
نظارت قیمومتی به نظارتی اطلاق می شود که مقامات مرکزی نسبت به واحدهای غیر متمرکز )جغرافیایی و فنی) اعمال می دارند.
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
نظارت شوراهای اسلامی بر جریان امور کشور
اصل یکصدم قانون اساسی به صراحت، شوراها را ناظر بر اعمال مأموران دولتی در اداره امور استانی و بخش‌های تابعه معرفی کرده است.
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
نظارت اداری بر امور مالی
با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
مفهوم و ابعاد نظارت مالی
نظارت به طور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت به هدفهای تعیین شده در...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
مراجع اختصاصی اداری و نظارت قیمومتی
هیأت ها مکلفند که دفترهایی را برای انجام کارهاشان سازمان دهند. هرگاه هیأت ها دفتر نداشته باشند، کارهای دفتری را به کارگزینی سازمان محل کارشان...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
قلمرو قانون رسیدگی به تخلفات اداری
احتمال دارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هنگام رسیدگی درباره تخلف‌ های مشابه، رأی های گونه گون صادر کرده باشد. چنین کارکردهایی بی...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
عوامل نظارت اداری بر بودجه
مشکلات تضعیف کننده نظارت اداری بر بودجه جنبه ترکیبی دارند، زیرا پاره ای از مشکلات به ضعف قوانین و مقررات مالی برمی گردند و برخی دیگر جنبه اجرایی...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
انحلال هیأت ها و ابطال رأی آنها توسط هیأت عالی نظارت
هیأت عالی نظارت می تواند بخشی و یا همه تصمیم‌ های هیأت های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را ابطال کند و هرگاه سهل انگاری کنند،...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی
رسیدگی قضایی عمدتا باید توسط مراجع وابسته به قوه قضاییه صورت پذیرد، زیرا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی قضایی به طور...
پنجشنبه، 1 خرداد 1399
نظارت و آیین دادرسی در امریکا
با امعان نظر به اینکه حقوق اداری آمریکا از کامن لو نشأت گرفته، معیارهای به کار گرفته شده در نظارت را می توان تا حدود زیادی با معیارهای به کار...
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
مبانی اعمال نظارت قضایی امریکا بر ادارات
نظارت اداری در اصل مشروعیت و در مورد اقدامات خلاف قانون، امری به طور کامل طبیعی است که چنین نظارتی می تواند همه اقدامات اجرایی را در درون سازمان‌...
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
عقلایی بودن عمل نظارت بر اعمال دولت
انجام هر عمل اداری با طی کردن برخی از مراحل باید صورت بگیرد. عدم رعایت این مراحل، شاید وضعیت تصمیم گرفته شده را از لحاظ حقوقی متزلزل کند.
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
شکایت ابزاری برای نظارت همگانی
اطلاع رسانی به رییس و مسئول اداره در خصوص تخلفات انجام شده و اقدامات نامشروع، گامی در ایفای مسئولیت نظارت همگانی است.
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
روش های نظارت اداری
نظارت اداری در اصل مشروعیت و در مورد اقدامات خلاف قانون، امری به طور کامل طبیعی است که چنین نظارتی می تواند همه اقدامات اجرایی را در درون سازمآن‌های...
سه‌شنبه، 30 ارديبهشت 1399
نظارت عامل شتاب و هدایت
تشبیه نظارت اداری به آواز خوانی و بانک ساربان، می تواند معانی دقیقی را در مفهوم نظارت به ذهن متبادر کند.
پنجشنبه، 7 فروردين 1399