تخصیص بهینه‌ی درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
هم‌اکنون نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما در زمره‌ی بخش‌هایی است که در سیطره و انحصار مدیریت دولتی است و علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌هایی که...
يکشنبه، 15 اسفند 1395
الگوی ایرانی - اسلامی معماری
شهر محل زندگی مردم است و مشخصات و ویژگی‌های آن به زندگی مردم شکل می‌دهد. شهر و زندگی شهری دو موضوع همزاد و همراهند؛ موضوعاتی که بر روی یکدیگر...
دوشنبه، 2 اسفند 1395
طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی؛ سازگار با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تأکید نظام سرمایه‌داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق العاده‌ی مؤسسات اعتباری در خرید و فروش...
دوشنبه، 2 اسفند 1395
اصلاح الگوی مصرف در چارچوب دو سازوکار مهم اقتصاد بخش عمومی در راستای پیشرفت و توسعه‌ی ایران
بی‌شک یکی از شاخص‌ها و علایم پیشرفت و توسعه‌ی یک جامعه، نحوه‌ی تأمین درآمدها و انجام مخارج آن می‌باشد. متأسفانه یکی از خصوصیات جامعه‌ی ایرانی،...
دوشنبه، 2 اسفند 1395
ارائه یک الگوی ساختاری برای مدیریت راهبردی پیشرفت جامعه‌ی اسلامی - ایرانی
نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی پویا و معنویت‌گرا، نمی‌تواند و نباید به صورت تقلیدی بر پایه‌ی معیارها، ارزش‌ها و بنیان‌های توسعه‌ی جوامع...
دوشنبه، 2 اسفند 1395
تأملی درباره‌ی طرح راهبردی نظام اسلامی برای پیشرفت و عدالت
با تعیین پیشرفت و عدالت به عنوان هدف راهبردی دهه‌ی چهارم نظام جمهوری اسلامی ایران، آنچه بیش از هر چیز برای دستیابی به این هدف مهم است، بهره‌‌مندی...
شنبه، 30 بهمن 1395
ارائه‌ی روش سیستمی برای ایجاد دولت اسلامی به عنوان مهمترین شرط پایداری الگوهای اسلامی - ایرانی پیشرفت
ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنه‌ای، برای تحقق اهداف اسلامی در جهان، مراحلی را ترسیم نموده‌اند که در سومین مرحله از آن، بر اهمیت شرایط...
شنبه، 30 بهمن 1395
دولت اسلامی، زمینه‌ساز تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت
مقام معظم رهبری سیر رشد و تکامل انقلاب اسلامی را به ترتیب انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن بین‌المللی اسلامی...
شنبه، 30 بهمن 1395
بررسی ویژگی‌ها و توان‌های جغرافیایی ایران در تدوین الگوی بومی پیشرفته
آنچه امروزه به عنوان کشور ایران در مفهوم سیاسی بر روی نقشه‌های جغرافیایی مشخص می‌شود، بخشی از سرزمین کوهستانی و مرتفعی است که فلات ایران نام...
شنبه، 30 بهمن 1395
معماری مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی ایران
معماری مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی سازگار با حقایق و توانمندی‌های بومی، از مهم‌ترین ضرورت‌های نظری و عملی است...
شنبه، 30 بهمن 1395
قانون اساسی و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
دستیابی به اهداف اسلام دشوار و طولانی است. نظام اسلامی ایران با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایجاد شد و اولین گام برای رسیدن به اهداف باشکوه...
شنبه، 30 بهمن 1395
طراحی الگوی پویایی فرهنگی در راستای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور
در این مقاله به منظور دستیابی به توسعه و پیشرفت در ایران، الگویی فرهنگی، معرفی و ارائه شده است. در این راستا، نخست فرهنگ و پویایی فرهنگی تعریف...
شنبه، 30 بهمن 1395
مؤلفه‌های تحقق حکومت الگو در اندیشه و عمل امام علی (ع)
حکومت الگو در اندیشه و عمل امام علی (علیه السلام) عبارت است از بسترسازی و حرکت در راستای اصلاح امور مردم و ساماندهی و پاسخ همه جانبه به نیازها...
شنبه، 30 بهمن 1395
مهندسی الگوی توسعه‎ی اسلامی - ایرانی
در این نوشتار، توسعه‎ی غربی با توسعه‎ی اسلامی مورد تحلیل، تطبیق و مقارنه قرار می‌گیرد و ضمن پذیرش ضرورت توسعه برای جوامع دینی، به تفاوت آشکار...
شنبه، 30 بهمن 1395
طراحی نظام مدیریت مبتنی بر نتایج زمینه‌ساز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، در محافل نظری و مراکز برنامه‌ریزی کشورها، مسئله‌ی توسعه به عنوان یکی از مهمترین مسائل، مطرح بوده است. اما نکته‌ی...
شنبه، 30 بهمن 1395
جایگاه سرمایه‌ی اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی در ترسیم الگوی پیشرفت
بسیاری از نظریه‌های رشد و تولید مبتنی بر سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی بودند. مطالعات دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که این دو سرمایه نمی‌تواند کل رشد ایجادشده...
شنبه، 30 بهمن 1395
ایجاد و تقویت مبانی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لازم برای مشارکت مردم؛ ضرورتی اساسی در دستیابی به توسعه‌ی عدالت‌محور
توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیده‌ای چند رشته‌ای است و در واقع، یک مسلک (ایدئولوژی) به حساب می‌آید. هدف از توسعه، ایجاد زندگی...
شنبه، 30 بهمن 1395
بررسی قیود بین‌المللی سند چشم‌انداز، ظرفیت‌ها و موانع
شاید بتوان گفت مهم‌ترین برنامه‌ی عملی هر کشور و حتی واحدهای کوچک‌تر از کشور، همچون مناطق آزاد و حتی کارخانجات و کمپانی‌های صنعتی، سند توسعه‌ی...
شنبه، 30 بهمن 1395
اهمیت نوع طبقه‌بندی‌های اجتماعی در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت
اهمیت نوع طبقه‌بندی هم در روش و هم در مفاهیم مورد استفاده‌ی یک نظریه‌پرداز بروز و ظهور دارد. طبقه‌بندی‌ها، حدود مفهومی و قواعد رفتاری انسانی...
پنجشنبه، 28 بهمن 1395
اقتراحی در چهره‌ی دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الزامات راهبردی
نام‌گذاری دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی از جانب رهبری، یک جهش برنامه‌ای در نظام برنامه‌ریزی کشور است. معمولاً برنامه‌های توسعه بر مبنای گفتمان‌های...
پنجشنبه، 28 بهمن 1395