اقتراحی در چهره‌ی دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الزامات راهبردی
نام‌گذاری دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی از جانب رهبری، یک جهش برنامه‌ای در نظام برنامه‌ریزی کشور است. معمولاً برنامه‌های توسعه بر مبنای گفتمان‌های...
پنجشنبه، 28 بهمن 1395
فقر و محرومیت در هند و كشورهای صحرای آفریقا
در حال حاضر فقر شدید بیشتر در دو منطقه خاص كشورهای صحرای آفریقا و هند متمركز شده است. درآمد سرانه این دو منطقه از همه مناطق دنیا كمتر است، اما...
دوشنبه، 13 دی 1395
نابرابری در چه؟
به هنگام مواجهه با نابرابری، در ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی، مسائل غامض متعددی پیش می‌آید. نابرابری‌های ذاتی را مشكل است بتوان برحسب الگوهای...
دوشنبه، 13 دی 1395
بیكاری و محرومیت ناشی از كمبود قابلیت
اظهارنظر در مورد نابرابری در فضای درآمدی كه می‌تواند از قابلیت‌های مرتبط به آن كاملاً متفاوت باشد را می‌توان به سادگی با برخی مثال‌های تجربی...
دوشنبه، 13 دی 1395
فقر درآمدی و فقر ناشی از نقصان قابلیت
گرچه تمایز مفهومی بین تصور فقر به مثابه‌ی كمبود قابلیت و تصور فقر به مثابه‌ی كمبود درآمد حایز اهمیت است، [باید خاطرنشان كرد كه] این دو منظر به...
دوشنبه، 13 دی 1395
فقر به مثابه محرومیت از قابلیت‌ها
نوعی رویكرد قوی وجود دارد كه مزیت افراد را برحسب قابلیت‌های آنها بیان می‌كند. در این نوع نگاه، فقر باید به عنوان محرومیت از قابلیت‌های اساسی...
دوشنبه، 13 دی 1395
ارائه‌ی مدل مفهومی الزامات و ضرورت‌ها در تدوین الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی
تمدن ایرانی-اسلامی در محدوده‌ی سرزمین ایران کنونی بیش از یک سده است که با هجوم فکری، فرهنگی، فناوری و نظامی غرب با شالوده‌ی فلسفی سکولاریستی...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
بررسی فرایند انواع تفکر در راستای دانش افزایی و پیشرفت علمی
حقیقت آن است که دایره‌ی مجهولات بشر نسبت به معلومات عالم بسیار وسیع‌تر است؛ چنانچه اگر مجهولی توسط افراد نوع بشر کشف شود، ضمن گسترده‌تر شدن دایره‌ی...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
مبانی انسان‌شناسی قرآنی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
مهم‌ترین عنصر مفهوم «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، بازگشت به واژه‌ی «پیشرفت»، می‌باشد. پیشرفت نوعی تغییر و تحول تکاملی است. از سوی دیگر هر یک...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
احیای فکر دینی در چشم انداز گفتمان پیشرفت
الگوی دین شناختی پیشرفت بیش از آنکه پیشتر تصور می‌رفت، به حوزه‌ی کلام دینی مرتبط است؛ حوزه‌ای که آکنده از پیش فرض‌ها و انتظارات آدمی از دین است....
چهارشنبه، 10 آذر 1395
درآمدی بر روش‌شناسی نظریه‌ی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
یکی از پرسش‌های بنیادینی که در خصوص الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت وجود دارد این است که شناسایی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چگونه امکان‌پذیر است؟...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
توسعه‌ی تکلیف‌گرا، رویکردی به توسعه بر مبنای نظریه‌ی اخلاق هنجاری اسلام
نمی‌توان انکار کرد که رویکرد غالب اقتصاد توسعه با همه‌ی تطوراتش-از محوریت مفهوم کمّی رشد تا ورود متغیرهای کیفی همچون آموزش، بهداشت، حفظ منابع...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
تبیین الگوی مفهومی پیشرفت حقیقی اسلامی-ایرانی مبتنی بر معرفت شناسی دینی با استفاده از رویکرد نظام‌مند
مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت اسلامی و ارسال پیامبران (علیهم السلام) دعوت به سوی خدا و کمک به رشد معنوی انسانها است. برای دستیابی به هدف...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
پیشآمد و پسآمد الگوی توسعه‌ی اسلامی
موضوع مقاله‌ی حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دست‌یابی به توسعه‌ی (تعالی) اسلامی را فراهم می‌آورد. الگوی توسعه‌ی اسلامی عامل تعیین کننده‌ای...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
تبیین اهداف نظام اقتصادی بر اساس رویکرد فراسیستمی
اصولاً هر حرکتی بدون داشتن مقصد بی‌معناست. مقصد یکی از مؤلفه‌های اصلی حرکت از جایی به جای دیگر است. استعاره‌ی حرکت کمک می‌کند تا اهمیت اهداف...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
مبانی حاکم بر الگوی اسلامی پیشرفت
این مقاله به دنبال القای این معناست که اولاً مدل‌های توسعه‌ی موجود هیچ گونه کاربردی در توسعه‌ی جوامع دینی نخواهد داشت و لذا باید الگوی اسلامی...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
ذهن الگوساز
الگوسازی به عنوان یک فرایند، مستلزم در اختیار گرفتن افرادی با قابلیت‌های فکری گوناگون است که براساس شرح وظایف آنان در روند تکامل فرایند قابل...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
تبیین راهبردهای پژوهشی استخراج الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از دیدگاه شهید مطهری (ره)
شهید مطهری یکی از مشاهیر اسلام‌شناس معاصر و یکی از بهترین اندیشمندانی است که می‌توان از اندیشه‌ی او برای استخراج الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی...
چهارشنبه، 10 آذر 1395
امکان‌پذیری الگوی متمایز اسلامی - ایرانی پیشرفت
بی‌شک، حرکت به سمت تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نیازمند اثبات امکان پذیری طراحی این الگو به گونه‌ای متمایز از سایر الگوهای پیشرفت است....
چهارشنبه، 10 آذر 1395
چالش‌های توسعه براساس الگوی نمونه‌ی ایرانی- اسلامی
یافتن مدل و الگویی مناسب برای جامعه ما با توجه سابقه‌ی توسعه‌ی علمی و پژوهشی در ایران و کشورهای در حال توسعه و اسلامی از راهکارهای مهم برای ساماندهی...
شنبه، 29 آبان 1395